Vervolg

Zorg

De patiënten die het PPT-protocol volgden scoorden gedurende het onderzoek lager wat betreft algehele vermoeidheid dan de patiënten die de standaardzorg kregen. Ook nam de motivatie en activiteiten van de patiënten toe, namen angst en lichamelijke klachten af en had de vermoeidheid minder negatieve gevolgen voor het dagelijks functioneren. De scores wat betreft kwaliteit van leven, depressie en concentratieproblemen verschilden niet tussen beide groepen patiënten. De onderzoekers concluderen dat het zinvol is bij mensen met kanker in de palliatieve fase die last hebben van vermoeidheid lichamelijke klachten stelselmatig te inventariseren en te behandelen. Het uitvragen van de lichamelijke klachten dient bij voorkeur te gebeuren aan de hand van een vast protocol.

Onderzoek

Toekomstig onderzoek zou zich volgens de onderzoekers kunnen richten op het ophelderen van de specifieke componenten die verantwoordelijk zijn voor het verminderen van de vermoeidheid en de klachten. Daarnaast adviseren zij de kosteneffectiviteit van de PPT-aanpak te onderzoeken.

Features

Project number:
11500006
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2007
2010
Part of programme:
Related funding round:
Responsible organisation:
Erasmus MC