Projects Overview

Filters

331 results found for 'Chronische aandoening'.
Chronische aandoening Dutch English Erase all filters
 • … Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 35 in de 2e lijn Lopend … de tweede lijn hebben een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen enof eindstadium nierfalen De populatie wordt …
 • Regiobeeld Drechtsteden & West-Alblasserwaard

  Finished
  Duration:
  11/2020
  -
  08/2021
  … mogelijk achterliggende oorzaken van leefstijlgerelateerde aandoeningen in de regio in kaart brengen alsmede de vraag … volwassenen en ouderen met over of ondergewicht enof chronische aandoeningen die bijvoorbeeld gekoppeld kunnen …
 • Zorg in Transitie ('t ZinT me)

  Finished
  Duration:
  11/2020
  -
  02/2021
  … zorg te kunnen optimaliseren Speerpunten zijn toenemende chronische aandoeningen groeiende sociale problematiek stijgende …
 • Huid in de Klas

  Finished
  Duration:
  11/2020
  -
  02/2023
  … een lespakket om kennis over de huid en begrip voor huidaandoeningen te vergroten bij kinderen van 812 jaar Het … ontstaan en hoe je de huid verzorgt maken we de stap naar chronische huidaandoeningen Wat is de oorzaak van een chronische huidaandoening zoals eczeem of psoriasis Hoe …
 • … Reality interventies is voor kinderen met een specifieke chronische aandoening en levenslange vaak stressvolle … Virtual Reality …
 • … platform CMyGuideline Afgerond Looptijd 112020 112023 Chronische myeloïde leukemie is een ernstige ziekte waarvoor … Als deelspecialisme met bijna uitsluitend zeer zeldzame aandoeningen in haar vakgebied is de beroepsvereniging …
 • … specialisten en huisartsen voor patiënten met een chronische aandoening in de regio met als resultaat beter afgestemde … gezamenlijke aanpak in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening transmurale zorgpaden Bijdragen aan …
 • … naar informatie over de behandelingen van comorbide aandoeningen Doel In dit project ontwikkelen we daarom een … Vervolgens wordt het toegepast op een nieuwe richtlijn Chronische Nierfalen Daarna wordt deze manier van werken …
 • … 072022 Ruim 1 miljoen Nederlandse kinderen groeien op met chronische gezondheidsproblemen De overgang transitie naar … … … transitiepoli … transitiezorg … kinderen met chronische aandoeningen … transitie naar volwassenzorg … overdracht … …
 • Eczeemvriendelijk Veenendaal

  Finished
  Duration:
  10/2020
  -
  08/2021
  … Looptijd 102020 082021 Constitutioneel eczeem CE is een chronische huidaandoening met een ernstige negatieve invloed op de …
 • … aandeel 65plussers in de totale bevolking toe van 6 naar 18 Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor Het percentage …
 • … oncologische patiënten maar voor alle patiënten met een chronische aandoening Hiervoor is het nodig te luisteren naar dat wat …