Projects Overview

Filters

526 results found for 'Gezonde wijk'.
Gezonde wijk Dutch English Erase all filters
 • … Project Wijkverpleegkundige quotGewoan Dwaanquot in Leeuwarden … Bilgaard Vrijheidswijk Heechterp en Schieringen werkten 2 wijkverpleegkundigen … In 4 aandachtswijken in Leeuwarden …
 • … Zorg voor eigen gezondheid de wijkverpleegkundige in de geintegreerde eerstelijn Overvecht … Afgerond Looptijd 092010 092013 In dit project werkten wijkverpleegkundigen 2 fte vanuit gezondheidscentra in de … Welzijn en eerstelijns GGZ zijn in het kader de Gezonde wijk onderdeel van het convenant Utrecht Gezond van …
 • Gezonde Slagkracht Woerden

  Finished
  Duration:
  07/2010
  -
  07/2015
  Gezonde Slagkracht Woerden Afgerond Looptijd 072010 072015 … mede via de verschillende ondernemerskringen en de wijkplatforms De regionale en lokale pers wordt actief …
 • Ondiep, samenwerken in een Utrechtse krachtwijk

  Finished
  Duration:
  07/2010
  -
  09/2013
  … Ondiep samenwerken in een Utrechtse krachtwijk Afgerond Looptijd 072010 092013 Ondiep en ZuilenOost … relatief oude huizen wonen Veel bewoners hebben een slechte gezondheid en een laag inkomen … wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in Ondiep … …
 • … Kinderen in Beweging Een integrale wijkaanpak in Zwolle volgens de richtlijnen van Epode … Looptijd 062010 092015 Veel kinderen zijn te dik of eten ongezond Met het programma Kinderen in Beweging wil Zwolle … te stimuleren meer buiten te spelen te fietsen te lopen en gezonder te eten Zwolle maakt op grond van een onderzoek ook …
 • Versterken De Familie Lekkerbek in balans

  Finished
  Duration:
  06/2010
  -
  06/2012
  … overgewicht De meeste aandacht gaat uit naar achterstandswijken Het programma bestaat uit een mix van activiteiten … verbeterd worden Daarnaast wil Eindhoven meer aandacht voor bijzondere initiatieven zoals de lsquoThemaweek … van de Familie Lekkerbek in balans wordt via het programma Gezonde Slagkracht extra middelen aangevraagd Voor het …
 • Sociale Activering - Campagne Goed Bezig

  Finished
  Duration:
  06/2010
  -
  01/2013
  … campagne Goed Bezig van start gegaan Goed bezig zijn met je gezondheid daar draait het … In de regio Noord Veluwe is de … op de NoordVeluwe Deze gemeenten zijn Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek en Putten Daaruit is een integraal … bij burgers de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor gezonde leefgewoonten stimuleert en activeert die positief …
 • Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving GKGK Winterswijk Afgerond Looptijd 042010 042013 Winterswijk zet zich in … door samen te werken met de initiatiefnemers van de studie lsquoGezonde Kinderen in Gezonde Gemeentenrsquo de …
 • … 012014 Samen met bewoners en professionals werken aan een gezond leven Dat is het uitgangspunt van het programma Wijkgericht … Samen met bewoners en professionals werken aan … een gezond leven Dat is het uitgangspunt van het programma 039Wijkgericht werken aan gezondheidsverschillen039 Bij het …
 • Gezond inrichten Gageldonk-West

  Finished
  Duration:
  03/2010
  -
  11/2014
  … 032010 112014 Bergen op Zoom stimuleert de bewoners van de wijk GageldonkWest om dagelijks meer te bewegen De gemeente … meer te bewegen De gemeente wil de openbare ruimte lsquogezond ontwerpenrsquo Dat betekent dat Bergen op Zoom … in dit project … Wij willen van GageldonkWest een gezonde wijk maken een wijk waarvan de openbare ruimte zo is …
 • Buurtkracht: samen naar een gezonde en leefbare buurt

  Finished
  Duration:
  03/2010
  -
  03/2014
  … Buurtkracht samen naar een gezonde en leefbare buurt Afgerond Looptijd 032010 032014 Gezondheid is een groot goed voor iedereen Maar wist u dat veel mensen in achterstandswijken een grote achterstand in … Gezondheid is een groot …
 • … aanpak van overgewicht bij jeugdigen binnen de wijk West in 039sHertogenbosch Afgerond Looptijd 032010 … in samenwerking met onder andere huisartsen basisscholen en wijkorganisaties verbeteren Ook wil rsquosHertogenbosch een … preventie richten we ons op het uitdragen van een gezonde leefstijl Daarnaast is het belangrijk de …