Projects Overview

Filters

526 results found for 'Gezonde wijk'.
Gezonde wijk Dutch English Erase all filters
 • … voor mensen die net dat extra duwtje nodig hebben om gezond oud te worden De initiatiefnemers maken de deelnemers … te veranderen De aanpak gaat gepaard met heel veel tips en gezonde adviezen Daarna volgt het programma lsquoLiever … van de plattelands gemeente Roerdalen en 6 achterstandswijken in de stedelijke gemeente Venlo 3 De GGD zal …
 • … omdat ze aansluiten bij landelijke en regionale speerpunten gezondheidsbeleid Beweging 30 vraagt in 2010 subsidie aan … voor ouderen Allochtone Zorgconsulenten en wijkverpleegkundigen en verzorgenden Zij kunnen een grote … of verminderen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl voornamelijk bij de jeugd Met de preventie …
 • … roken gezond eten en meer durven bewegen Preventie in de wijk Afgerond Looptijd 012010 012012 Zorggroep Almere gaat … en Overgewicht … Zorggroep Almere gaat zich op drie gezondheidsprogrammarsquos richten lsquoStoppen met … ouders en kinderen Doel is dat deelnemers voor een meer gezonde leefstijl kiezen … 87600038 … Zorggroep Almere gaat …
 • Preventieprogramma Stichting De Zorgboog 2010-2011

  Finished
  Duration:
  01/2010
  -
  01/2012
  … te makennbsp Het derde project richt zich op zowel gezonde ouderen als ouderen met een chronische ziekte zoals … mantelzorgers Project 2 zijn de groepstrainingen van het gezondheidscentrum van De Zorgboog Deze trainingen zijn … gezondheidsproblemen bij dementerende voorkomen moet worden Wijkverpleegkundigen geriatrie brengen de belasting van de …
 • Preventie Programma Oost-Groningen 2010-2011

  Finished
  Duration:
  01/2010
  -
  01/2012
  … focus van Zorggroep Meander is breder dan het leveren van afzonderlijke diensten Er wordt waarde aan dienstverlening … te hebben met 5 huisartsenpraktijken voor iedere wijk minimaal 1 praktijk Het CBvO wordt gehouden op 5 … van de anamnese en testen geeft zij voorlichting over een gezonde leefstijl en preventieactiviteiten Indien nodig …
 • … om overgewicht bij basisscholieren in achterstandswijken te voorkomen Veel aandacht gaat hierbij uit naar gezonde voeding De afdeling Dieumltetiek van Omring de GGD … 2010 en 2011 Dit betreft vier programmas op de volgende gezondheidsthemas 1 Overgewicht 2 Ouderen 3 COPD 4 Depressie …
 • … maken van en inzicht geven in eigen leefstijl eacuten gezond gedrag en toeleiden naar zinvolle interventies Dit … van themabijeenkomsten en gezondheidsacties over onder meer gezonde voeding en bewegen Om een maximaal bereik te … van de WMO zich ook richt op een samenhangend aanbod én een wijken buurtgerichte aanpak Aanbevelingen Uit de resultaten …
 • Het programma ‘Preventiekracht Thuiszorg’ wordt uitgevoerd door ActiVite, WWZ-Marienstaete-Valent en GGD Hollands Midden...

 • FIT4FUTURE 2010-2011

  Finished
  Duration:
  01/2010
  -
  01/2012
  … aandacht gaat uit naar allochtonen en mensen in achterstandswijken Fit4Future plaatst actuele zorgthemarsquos in een … Alle activiteiten zijn laagdrempelig Alles draait om gezondheid en een gezonde leefstijl Een programma Fit4Future De …
 • Activiteitenplan 2010-2011 Den Haag

  Finished
  Duration:
  01/2010
  -
  04/2012
  … Afgerond Looptijd 012010 042012 Steeds meer mensen leven ongezond Haagse Wijk en WoonZorg HWW Zorg wil daar iets aan doen De … zoals voorlichtingsbijeenkomsten over bewegen en gezonde voeding Op verschillende plekken in de stad bieden …
 • PreventieKracht Dicht bij Huis

  Finished
  Duration:
  01/2010
  -
  01/2012
  … middelbare scholieren en mensen in achterstandswijken Diabetes Preventie begint bij gezonde voeding en gezond bewegen bij risicogroepen De …
 • … Preventieplan Amsterdam 20102011 quotGezond Gewicht en gezonde eetgewoontenquot en … Ons aanbod richt zich op de bewoners van de achterstandswijken waardoor we de mensen met een hoog risico op …