Projects Overview

Filters

135 results found for 'Proactieve zorgplanning'.
Proactieve zorgplanning Dutch English Erase all filters
 • SVP scholing in de huisartsenzorg

  Ongoing
  Duration:
  06/2023
  -
  06/2024
  … voor onder andere kwetsbare ouderen heeft verbetering nodig Proactieve zorgplanning kan daarbij een sleutelrol vervullen Daarnaast …
 • Markenheem markeert zingeving

  Ongoing
  Duration:
  06/2023
  -
  12/2024
  … en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning SVP ons kunnen helpen Doel Ons doel is dat onze … en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning SVP in onze zorgorganisatie De …
 • … Implementatie van de online proactieve zorg module bij oncologische patiënten Lopend … project dragen we bij aan het toepassen en uitwisselen van proactieve zorgplanning bij hematooncologische patiënten door …
 • … Gereed voor proactieve zorgplanningsgesprekken bij dementie Lopend Looptijd 062023 … levenseinde Een belangrijke voorwaarde voor spreken over proactieve zorg is dat zowel patiënten naasten als …
 • Amerpoort en Sherpa staan stil voor de dood

  Ongoing
  Duration:
  06/2023
  -
  12/2024
  … met en rondom de cliënt en netwerk op het gebied van proactieve zorgplanning nodig blijktnbsp Doel We willen een duidelijke vastgelegde werkwijze die we inzetten in de proactieve palliatieve fase van de cliënt Ook is helder bij …
 • Proactieve zorgplanningsgesprekken vanuit de huisartsenpraktijk Lopend … aan de hand van een goed beschreven zorgprogramma Hoewel we proactieve zorgplanning hierin noemen heeft de dimensie …
 • … en bijeenkomsten Daarna trainen en scholen wij op basis van proactieve zorgplanning onze medewerkers Ook ontwikkelt de projectgroep … voor persoonlijk begeleiders om de inhoud van de proactieve zorgplanning gesprekken laagdrempelig vorm te …
 • Implementatie ACP bij Koraal

  Finished
  Duration:
  06/2023
  -
  03/2024
  … trainingsplan start en slotbijeenkomst waar het belang van proactieve zorgplanning is overgedragen op alle zorgprofessionals … en doelen … Arts Verstandelijk Gehandicapten … psychiater … proactieve zorgplanning … ACP … stichting Koraal … B van der …
 • … Doel Wij willen meer en betere gesprekken voeren over proactieve palliatieve zorgplanning met cliënten en naasten Zodat onze zorg … en artsen vaardig zijn om proactieve palliatieve zorgplanningsgesprekken te voeren en voorkeuren en wensen te …
 • … volgen de trainde trainer SVPcursus signaleren verkennen proactief Vervolgens geven ze deze SVPscholing door aan 20 … … signaleren en verkennen … geestelijk verzorger … SVP … proactief … palliantie … palliatieve zorg … ZonMw en … volgen de trainde trainer SVPcursus signaleren verkennen proactief Vervolgens geven ze deze SVPscholing door aan 20 …
 • Pilot proactieve zorgplanning Sint Anna

  Ongoing
  Duration:
  05/2023
  -
  11/2024
  … Pilot proactieve zorgplanning Sint Anna Lopend Looptijd 052023 112024 … streeft binnen haar visie en missie naar welzijnsgerichte zorgplanning en uitvoering De … Stichting Sint Anna Boxmeer … welzijnsgerichte zorgplanning en uitvoering De inzet van proactieve palliatieve zorg en een verdere scholing van haar …
 • … Aanpakwerkwijze We implementeren de interventie proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking 2 … … wensen en behoeften … toekomstige zorg … stervensfase … proactieve zorgplanning … verpleegkundig kinderzorghuis … …