Projects Overview

Filters

135 results found for 'Proactieve zorgplanning'.
Proactieve zorgplanning Dutch English Erase all filters
 • Proactieve zorgplanning binnen een Transmuraal Zorgpad … is een gemiste kans voor de huisarts om palliatieve zorg proactief te starten op een wijze waarbij aandacht is voor …
 • Communicatie Nationaal Programma Palliatieve Zorg

  Finished
  Duration:
  11/2014
  -
  11/2015
  … palliatieve zorg … palliatieve zorg … palliantie … ZonMw en proactieve zorgplanning … 844001001 … Het is nog niet vanzelfsprekend … ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de …
 • … Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning markering signalering en de toepassing daarvan …
 • … palliatieve zorg … palliatieve zorg … ZonMw en proactieve zorgplanning … 626003056 … Zorggroep Meander implementeerde … Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de …
 • Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

  Finished
  Duration:
  09/2014
  -
  03/2016
  … … verpleeghuis … signaleren … palliantie … ZonMw en proactieve zorgplanning … 626003051 … Binnen 1 jaar implementeerden … Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de …
 • … Holland … set signalering … film … palliantie … ZonMw en proactieve zorgplanning … 626003052 … Verzorgenden in de Netwerken … Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de …
 • … kan worden uitgevoerd Doel Binnen een jaar meer geplande en proactieve zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase … kan worden uitgevoerd Doel Binnen een jaar meer geplande en proactieve zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase … financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk … …
 • Zorgconsulent Palliatieve Zorg

  Finished
  Duration:
  09/2014
  -
  05/2016
  … zieken en naasten De zorgconsulenten bieden hulp bij het proactief plannen van de zorg en de communicatie hierover … met als belangrijkste doel om met palliatief redeneren proactiever en beter op de aanwezige en belastend ervaren … … verbeterprogramma palliatieve zorg … ZonMw en proactieve zorgplanning … 626003048 … De functie Zorgconsulent …
 • Implementatie PaTz Drenthe vervolg

  Finished
  Duration:
  09/2014
  -
  05/2016
  … worden opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn … en opname van palliatieve patiënten in zorgregisterproactieve zorgverlening beter zicht op wensen van patiënt … Vervolg door PaTz is het starten met markeringproactieve zorgplanning in de hele regio en verdere uitrol van de …
 • … te verbeteren … Advance care planning … ACP … proactieve zorgplanning … Advance care planning in de eerstelijnszorg … …
 • Aanvraag subsidie Implementatie PaTZ

  Finished
  Duration:
  10/2013
  -
  05/2015
  … zorgregister waardoor er een op patiëntenbehoefte gebaseerd zorgplan wordt gemaakt en in gezamenlijkheid arts en … voor deze patiënt en proactief gehandeld kan worden deze proactieve zorgplanning crisissituaties en bv ziekenhuisopname kan …
 • … Implementatie PaTz en Proactieve Zorgplanning in 3 regios in Zuid Holland Afgerond Looptijd …