Projects Overview

Filters

157 results found for 'Psychische aandoening'.
Psychische aandoening Dutch English Erase all filters
 • Next Level - Samen Sterk -

  Finished
  Duration:
  05/2020
  -
  02/2021
  … ouderen mensen in armoede chronisch zieken mensen met een psychische aandoening vluchtelingen en mantelzorgers is aanpassen … bij kwetsbare vluchtelingenjongeren mensen met een psychische aandoening chronisch zieken mensen in armoede en …
 • … zorgmodel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening Afgerond Looptijd 042020 102021 De huidige GGZ … Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening EPA zijn de resultaten slecht en de kosten steeds … een locatie voor de behandeling van cliënten met een psychische kwetsbaarheid Op dit moment wordt er aan zon 90 …
 • rollator wandelgroep Aalsmeer

  Finished
  Duration:
  02/2020
  -
  08/2021
  … betekent voor de vrijwilliger met chronische psychische aandoening een zinvolle leuke en actieve dagbesteding …
 • … Smith Magenis syndroom SMs is een zeldzame genetische aandoening die voorkomt bij 1 op de 15000 20000 mensen en … … plaats Er is echter nog weinig bekend over de hulpvragen psychische en lichamelijke problemen en het beloop van de … kaart brengen van de beschikbare gegevens op het gebied van psychische en lichamelijke manifestaties van mensen met SMS …
 • Integrale belangenbehartiging op provinciaal niveau

  Finished
  Duration:
  02/2020
  -
  02/2023
  … hebben behoefte aan gezamenlijke belangenbehartiging op aandoening overstijgende onderwerpen richting gemeenten … bij de behoeftes van ouderen mensen met een chronische aandoening beperking of psychische problemen of hun naasten Dit zal resulteren in de …
 • … lichamelijke enof zintuiglijke beperking enof psychische aandoening … scoping review … onbeperkt omgeven … 845008502 … lichamelijke enof zintuiglijke beperking enof psychische aandoening … Samenvatting Het doel van deze …
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving voor iedereen.

  Finished
  Duration:
  01/2020
  -
  09/2021
  … gezondheidsomgeving Een PGO gespecificeerd op de eigen aandoening geeft mensen met een chronische ziekte beperking of psychische problemen en hun naasten meer regie op het … dat de groep mensen met minder vaak voorkomen chronische aandoeningen met name Shwachman Diamond Syndrome Thalassemie …
 • … gedrag herkennen stigmas reduceren en kennis verhogen van psychische aandoeningen op Curacao Afgerond Looptijd 012020 012023 Het …
 • … De Vluchtheuvel een timeout voorziening voor mensen die in psychische crisis dreigen te raken Afgerond Looptijd 012020 … biedt preventieve en herstelgerichte ondersteuning om een psychische crisis zelfstandig en met eigen … De Vluchtheuvel … psychische crisis het gevolg van een ernstige psychische aandoening Er wonen in Amsterdam ruim 10000 mensen waarvan …
 • Kiezen in de GGZ

  Finished
  Duration:
  01/2020
  -
  01/2021
  … website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder Op deze …
 • Ondersteuning Patiënt organisaties

  Finished
  Duration:
  01/2020
  -
  01/2021
  … en de fondsenwerving en voorlichting via MIND Fonds Psychische Gezondheid in één collectieve beweging die MIND … GGZ staat ook Een mens met een psychische aandoening wil onafhankelijk kunnen functioneren in …
 • Gezond en Gelukkig Moerwijk

  Finished
  Duration:
  01/2020
  -
  09/2020
  … van ouderen in Moerwijk zich eenzaam voelt en naast fysieke aandoeningen dagelijks te maken heeft met complexe problemen als geldzorgen en psychische klachten Naast medische zorg wordt met ouderen …