Projects Overview

Filters

238 results found for 'Zelfmanagement'.
Zelfmanagement Dutch English Erase all filters
 • COPD: de patiënt als partner

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  10/2012
  … een actieve partner in de behandeling is Educatie zelfmanagement en ondersteuning bij leefstijlverandering … met een chronische aandoeningrdquo Doelstelling Het begrip zelfmanagement heeft een centrale rol in de zorg voor mensen … patiënt een actieve partner in de behandeling is Educatie zelfmanagement en ondersteuning bij leefstijlverandering …
 • … Implementatie van mogelijkheden om het principe van zelfmanagement door patiënten zoals beschreven in de …
 • Optimaliseren diseasemanagement COPD

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  10/2012
  … breiden de zorg uit met projecten waarin de nadruk ligt op zelfmanagement en coping Doelstelling Elke Gold 1 en 2 … breiden de zorg uit met projecten waarin de nadruk ligt op zelfmanagement en coping Doelstelling Elke Gold 1 en 2 … zijn meetbaarheid van kwaliteitsverbetering proactiviteit zelfmanagement gestructureerde afspraken met alle betrokken …
 • MotiveS Vitale Vaten

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  12/2012
  … zodat de eerste lijn hier direct van op de hoogte is Het zelfmanagement willen wij vergroten door volgens de methode …
 • … van een keteninformatiesysteem en inbedding van zelfmanagement in een digitale omgeving Doelstelling De … van een keteninformatiesysteem en inbedding van zelfmanagement in een digitale omgeving Doelstelling De … investeren 5 De vraag hoe ruimte gegeven kan worden aan zelfmanagement in de keten De verdere samenwerking …
 • Niet iedereen is een zelfmanager
  Gezondheidscentrum De Roerdomp heeft de zorgprocessen voor type II diabeten geanalyseerd...

 • Diseasemanagement bij Zorggroep Haaglanden

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  12/2012
  … richt het project zich ook op het implementeren van zelfmanagement binnen het zorgprogramma voor … richt het project zich ook op het implementeren van zelfmanagement binnen het zorgprogramma voor …
 • Maten voor vaten!

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  12/2012
  … gezonde levensstijl Patieumlnten krijgen handvatten voor zelfmanagement Men krijgt een vaste hulpverlener die … van gezonde levensstijl Patiënten krijgen handvatten voor zelfmanagement Men krijgt een vaste hulpverlener die …
 • … capaciteit van CVRM Secundair worden de onmogelijkheden van zelfmanagement zichtbaar en wordt de motivatie van … capaciteit van CVRM Secundair worden de onmogelijkheden van zelfmanagement zichtbaar en wordt de motivatie van patiënten … behoefte om meer zicht te krijgen op de onmogelijkheden van zelfmanagement Tevens wenst men de resultaten van de zorg op …
 • … voor een goede organisatie van de zorg ondersteuning van zelfmanagement ontwerp van het zorgproces middelen om … én psychosociaalgedrag Dit alles is er op gericht het zelfmanagement van de patienten te vergroten De polikliniek …
 • HAFANK (Hartfalen Noord Kennemerland)

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  10/2012
  … zijn dusdanig dat patieumlnten in staat zijn tot zelfmanagement en zelftherapie … 300030023 … Samen naar een … ondersteuning zijn dusdanig dat patiënten in staat zijn tot zelfmanagement en zelftherapie … De uiteindelijke … en ondersteuning te bieden dat zij verregaand in hun eigen zelfmanagement en zelftherapie kunnen voorzien Hartfalen …
 • Heelkom Vitale vaten

  Finished
  Duration:
  04/2009
  -
  04/2012
  … Heelkom Vitale vaten Afgerond Looptijd 042009 042012 Zelfmanagement op het platteland In nietstedelijke regios liggen veel voorzieningen op afstand Ook voor … Zelfmanagement op het platteland In nietstedelijke …