Projects Overview

Filters

238 results found for 'Zelfmanagement'.
Zelfmanagement Dutch English Erase all filters
 • Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken

  Finished
  Duration:
  10/2015
  -
  12/2016
  … betreft met name versterking van de HBO kenmerken waaronder zelfmanagement en zelfsturing multidisciplinaire … voor de leeractiviteiten in de ZINs in het komende jaar is zelfmanagement binnen wijkteams met als neventhema de multidisciplinaire samenwerking in de wijk Zelfmanagement ofwel empowerment van professionals wordt als …
 • … docenten werd ook inzichtelijk hoe themas als zelfmanagement en eigen regie in de dagelijkse praktijk voor … … wijkverpleegkundigen … docenten mbohbo … duobanen … zelfmanagement … eigen regie … beroepspraktijk … … docenten werd ook inzichtelijk hoe themas als zelfmanagement en eigen regie in de dagelijkse praktijk voor …
 • … 1nbsp opvatting over zelfredzaamheid samenredzaamheid en zelfmanagement ZSZ en wat dit betekent voor het handelen van … … wijkverpleegkundigen … deskundigheidsbevorderingsmodule … zelfmanagement … Lineke Verkooijen … Christelijke Hogeschool … met 1  opvatting over zelfredzaamheid samenredzaamheid en zelfmanagement ZSZ en wat dit betekent voor het handelen van …
 • Sterke Schakels tussen onderwijs en de wijkpraktijk

  Finished
  Duration:
  10/2015
  -
  10/2017
  … van de wijkverpleegkundige dat zij leiderschap laat zien zelfmanagement en samenredzaamheid kan ondersteunen …
 • … en aan de hand van gekozen themas bijvoorbeeld zelfmanagement preventie vond verdieping plaats en werd … en Netwerk … regio Rotterdam Rijnmond … leernetwerk … zelfmanagement … preventie … wijkverpleegkundigen … Irene … en aan de hand van gekozen themas bijvoorbeeld zelfmanagement preventie vond verdieping plaats en werd …
 • … plaatsgevonden met als themas werken in wijkteams en zelfmanagement Bijeenkomsten werden steeds door een ander … community … contextuele benadering … Haagse regio … zelfmanagement … Chris Wallner … De Haagse Hogeschool … … plaatsgevonden met als themas werken in wijkteams en zelfmanagement Bijeenkomsten werden steeds door een ander …
 • Werkconferenties werken met WRAP

  Finished
  Duration:
  10/2015
  -
  07/2016
  … stond de vraag centraal kan aandacht voor herstel en zelfmanagement bijdragen aan een duurzame arbeidsrelatie …
 • … De focus lag op leren van en met elkaar rondom de themas Zelfmanagement en Coaching van collegas Bij de start zijn … toolbox … duurzame leernetwerken … leren in dialoog … zelfmanagement … coaching van collegas … … De focus lag op leren van en met elkaar rondom de themas Zelfmanagement en Coaching van collegas Bij de start zijn …
 • … wijkverpleegkundigen 2 Bevorderen van zelfredzaamheid en zelfmanagement 2 Gezondheidsbevordering en preventie 4 … kunnen vinden en met tools die gebruikt kunnen worden voor zelfmanagement 7 Masterclasses De agendas in de …
 • … voor het gezamenlijk leren te leggen op het bevorderen van zelfmanagement en zelfredzaamheid en multidisciplinaire … in ieder geval aan de orde komen zijn zelfredzaamheid en zelfmanagement multimorbiditeit multidisciplinaire …
 • … over hun eigen gezondheid en welzijn zullen krijgen wat zelfmanagement mogelijk maakt en uiteindelijk leidt tot een … over hun eigen gezondheid en welzijn zullen krijgen wat zelfmanagement mogelijk maakt en uiteindelijk leidt tot een … over hun eigen gezondheid en welzijn zullen krijgen wat zelfmanagement mogelijk maakt en uiteindelijk leidt tot een …
 • … gecombineerde interventie Afgerond Looptijd 052015 072017 Zelfmanagement bij klachten van arm nek enof schouder … Onderzoek In het project is via intervention mapping het zelfmanagementprogramma GRIP op KANS ontwikkeld bestaande … het werk ervaren Ook draagt de interventie bij aan het zelfmanagementgedrag op het werk Bij andere uitkomstmaten …