Mobiele menu

CHALLENGE! Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking

De bestaande kennis over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag is niet altijd genoeg om goed met deze mensen om te gaan. Het probleemgedrag gaat vaak niet weg, of er komt nieuw probleemgedrag. Wij denken dat er ook andere kennis nodig is: kennis die te maken heeft met ervaring en gevoel, en met wat je goed en fout vindt. Begeleiders kunnen die kennis nu niet altijd gebruiken. Omdat er bijvoorbeeld geen tijd voor is in de dagelijkse zorg. De dagelijkse zorg draait volgens ons te veel om regels en routine. Als dat niet verandert, kan het probleemgedrag ook niet veranderen.

Kijken door de ogen van 'buitenstaanders'

We willen proberen op andere manieren naar probleemgedrag te kijken. Daarvoor is de kennis van ‘outsiders’ (buitenstaanders) nodig. Met outsiders bedoelen we mensen van buiten de gehandicaptenzorg, met een heel andere deskundigheid. Mensen die creatief en gevoelig zijn, die ervaring hebben met gezag en structuur of mensen die ook moeten zoeken naar een plek in de maatschappij. Denk aan een kunstenaar of een (ex‐)militair. Voor outsiders is de zorg nog onbekend. Zij zijn er nog niet aan gewend en hebben veel vragen en twijfels. Die vragen en twijfels zijn belangrijk.

Nieuwe beelden van de gehandicaptenzorg maken 

We willen dat de outsiders kennis maken met de mensen om wie het gaat. En met hun zorgverleners en verwanten. Outsiders kunnen kritisch kijken naar wat er in de dagelijkse zorg gebeurt. We willen dat zij dit 2 jaar lang gaan doen. Zodat zij samen met de anderen nieuwe beelden over die zorg maken. Beelden die zo sterk zijn dat we daarmee kunnen proberen om de zorg te veranderen. En die we kunnen gebruiken op congressen, opleidingen en via sociale media. We betrekken hier ook studenten bij, de nieuwe zorgprofessionals. Zodat zij ook kunnen leren van wat er gebeurt tussen de outsiders en de insiders.

Producten

Titel: Blog over kennis-maken
Auteur: Brechtje de Groot (AVG i.o.)
Link: https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/
Titel: Website Project WAVE
Auteur: Samenwerkingsverband project WAVE
Link: http://www.projectwave.nl
Titel: Dubbele diensten en goede zorg (vlog)
Auteur: Jan Corsius
Link: https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/jan/
Titel: Geluksmomenten faciliteren
Auteur: Mats Horbach
Link: https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/mats/
Titel: Hoe kijken mensen naar personen met ernstige/matige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag en wat voor invloed dit heeft op de manier van handelen met deze mensen?
Auteur: Jytte Groeneveld & Whitley Kharag Ram
Titel: Samenwerking CoP WAVE & Hogeschool Arnhem en Nijmegen (websiteartikel)
Auteur: Michelle Baars, Patricia van Engelenburg, Marijn Klein Gunnewiek
Titel: Hoe kan de samenwerking tussen de hulpverleners en de outsider-onderzoeker ingericht worden in het werken met de cliënt die moeilijk verstaanbaar gedrag vertoont bij Siza locatie X?
Auteur: Lisa Halma, Aaronette Holder, Lindsay van de Kamp, Sergio van Well
Titel: Project WAVE: is de aanpak te analytisch?
Auteur: Gustaaf Bos & Klaartje Klaver
Link: https://zorgcommunity.com/project-wave-is-de-aanpak-te-analytisch/
Titel: Gedicht: Sleep ze aan de haren naar het gras
Auteur: Pepijn de Boer
Link: https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/pepijn/
Titel: Verslag Buitenring bijeenkomst 9 januari 2020
Auteur: Schleimer, S; Klaver, K; Bos, G
Link: https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/
Titel: Gedicht: Blind in de wind geslagen roep om hulp
Auteur: Pepijn de Boer
Link: https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/pepijn/
Titel: Insider/outsider?!
Auteur: Annemiek Onstenk
Titel: Eerste bijeenkomst outsider-onderzoekers. Reflectieverslag van 4 nieuwkomers.
Auteur: Lisa Halma, Aaronette Holder, Lindsay van de Kamp, Sergio van Well
Titel: Presentatie op symposium "EVB+ in de context"
Auteur: Bos, G. & Klaver, K.
Link: https://www.platformevbplus.nl/over-evb/symposuim/
Titel: Presentatie op Bijeenkomst wetenschappelijk onderzoek Ipse de Bruggen
Auteur: Klaver, K. & Bos, G.
Link: https://www.ipsedebruggen.nl/voor-professionals/wetenschappelijk-onderzoek
Titel: Workshop CHALLENGE! op CCE-dag
Auteur: Bos, G. & Klaver, K.
Titel: Challenging behaviour - it's a puzzle: Outsider perspectives
Auteur: Klaver, K. & Bos, G.
Link: https://eamhid.eu/congress/upcoming-congress/
Titel: Korte portretfilms van de deelnemers CoP WAVE!
Auteur: Project WAVE i.s.m. Peter Horwitz (camera, montage)
Titel: Introfilm Project WAVE!
Auteur: Project WAVE! i.s.m. Peter Horwitz (camera, montage) en Boris de Leeuwe (animaties)
Titel: WAVEs 25+ ideeën in tijden van Corona
Auteur: De onderzoekers van WAVE

Verslagen


Eindverslag

De uitvoering van het project is in januari 2019 van start gegaan onder de nieuwe naam: WAVE. Binnen het project zijn er 12 outsider-onderzoekers gestart in een traject rondom 1 hoofdpersoon met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het jaar 2020 was vanwege corona bijzonder, ook 2021 is dat. De outsider-onderzoekers hebben in hun traject daar op gereflecteerd en nieuwe manieren gevonden van contacten onderhouden in hun trajecten.
De outsider-onderzoekers zullen deze zomer hun trajecten afronden. Gedurende het traject hebben zij hun bevindingen gedeeld in het team en met familie. De komende tijd zullen we verdere data verzamelen vanuit het perspectief van de outsider-onderzoeker zelf, van de andere outsider-onderzoekers op het traject van die outsider-onderzoeker en van insiders binnen dat traject. Daarnaast ook data over de situatie van de hoofdpersoon voor betrokkenheid van de outsider-onderzoeker en over aspecten in de bredere context van de trajecten.

Er zijn inmiddels 9 studenten van verschillende hogescholen afgestudeerd binnen WAVE. Momenteel zijn er 2 nieuwe studenten gestart en 3 aios AVG aan de casussen en outsider-onderzoekers gekoppeld. Daarnaast worden vanuit project WAVE gastlessen gegeven (HvA, HR, Windesheim, Erasmus Universiteit en Universiteit van Leiden).

Op de website van WAVE (https://www.projectwave.nl/) wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen binnen het project. De samenwerking met Platform EVB+ en KansPlus is ondersteunend in de verdere ontwikkeling van een brede, lerende samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
639003301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Isidora
Verantwoordelijke organisatie:
Centrum voor Consultatie en Expertise