CODE Z: Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis (Continuity of care during and after unplanned hospital admissions of home-dwelling patients with dementia)

Projectomschrijving
Voor mensen met dementie brengt een onverwachte opname in het ziekenhuis risico’s met zich mee, zoals lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Een oorzaak hiervan is een beperking in de communicatie en de informatieoverdracht tussen zorgverleners. Project CODE Z  (Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met DEmentie in het Ziekenhuis) gaat afspraken over continuïteit van zorg verbeteren tussen huisartsen en zorgverleners in het ziekenhuis. Ook wordt een webapplicatie waar mogelijk ingezet, zodat zorgverleners eenvoudig over de actuele problemen van de patiënt kunnen overleggen. De patiënt en de mantelzorger kunnen via de webapplicatie ook met de zorgverleners communiceren. Onderzocht wordt wat de effecten van de verbeterde afspraken en het gebruik van de webapplicatie zijn op de continuïteit van zorg. Ook heropnames, opnameduur, ervaren medicatiefouten, ervaren kwaliteit van zorg, belasting van de mantelzorger en maatschappelijke kosten worden onderzocht. De verwachting is dat duidelijke samenwerkingsafspraken de kwaliteit van de zorg voor patiënten met dementie, die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis, zal verbeteren.
Producten
Titel: Inter-professional collaboration and communication during acute hospitalization of older patients with dementia
Auteur: Heeren, Marie-Julie; Langelaan, Maaike; de Jong, Carolien; de Groot, Janke Frederike
Titel: CODE Z voor ziekenhuizen
Auteur: Stichting Transmurale Zorg
Link: https://goo.gl/bDNma2
Titel: CODE Z: Contact met de casemanager helpt!
Auteur: Stichting Transmurale Zorg
Link: https://transmuralezorg.nl/images/CODE_Z/poster-codez.pdf
Titel: CODE Z voor huisartsen
Auteur: Stichting Transmurale Zorg Den Haag
Link: https://goo.gl/gVw2aX
Titel: CODE Z voor mantelzorgers
Auteur: Stichting Transmurale Zorg
Link: https://goo.gl/7KAeQL
Titel: Communication during the transition of acutely hospitalized elderly patients with dementia needs improvement: an inter-professional mixed method study
Auteur: Marie-Julie Juste Heeren, MSc.; Maaike Langelaan, PhD; Catharina C. de Jong, MSc.; Janke de Groot, PhD
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: Implementation of case management guidelines to improve interprofessional collaboration during transitional care for elderly patients with dementia between home and hospital care: a quality improvement project
Auteur: M.J.J. Heeren, M. Langelaan, C.C. de Jong, J.F. de Groot
Magazine: Implementation Science
Titel: Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis (CODE Z)
Auteur: N.W. Glas, MSc
Magazine: Epidemiologisch Bulletin
Link: https://goo.gl/4LiLUc
Titel: Continuïteit van zorg bij ziekenhuispatiënten met dementie: een focusgroep studie
Auteur: M. Langelaan, M.J.J. Heeren, C.C. de Jong, J.F. de Groot
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Titel: Samenwerking tussen 1ste en 2de lijns zorgverleners rondom acute opname van ouderen met dementie in het ziekenhuis kan beter
Auteur: drs. M.J.J. Heeren, dr. M. Langelaan, drs. C.C. de Jong, dr. J.F. de Groot
Link: https://transmuralezorg.nl/images/CODE_Z/CODE%20Z%20factsheet.pdf
Titel: Project CODE Z
Auteur: Netwerk Dementie regio Haaglanden
Link: http://geheugensteunpunt.nl/project-code-z/
Titel: CODE Z
Auteur: Stichting Transmurale Zorg
Link: https://transmuralezorg.nl/denhaag-projecten/project/41/CODE-Z
Titel: Businesscase CODE Z
Auteur: dr. Maaike Langelaan, drs. Julie Heeren, drs. Willeke Glas, drs. Rolien de Jong
Verslagen

Eindverslag

Mensen met dementie die met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis zijn erg kwetsbaar. Het is voor deze mensen belangrijk dat hun zorgverleners alle informatie hebben. In project CODE Z is onderzocht hoe zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. In 2015 is met groepsdiscussies in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten in deze samenwerking zijn. In 2016 is dat verder gestaafd met een onderzoek door NIVEL. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft het voortouw genomen om werkafspraken te ontwikkelen om die knelpunten op te lossen. Daarbij staat de casemanager dementie centraal en was er ook aandacht voor digitale communicatie.
In 2017 is het effect van deze werkafspraken gemeten door een nieuw onderzoek van NIVEL. Deze nameting is het slotstuk van project CODE Z.
In project CODE Z hebben wij geleerd welke risico's en knelpunten er zijn voor mensen met dementie die onverwacht worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook hebben we in kaart gebracht hoe dit kan worden verbeterd en welke obstakels we daarbij tegenkomen. Tenslotte hebben we de resultaten van de verbetering gemeten.

Code Z is twee jaar geleden van start gegaan. Het project zal een nieuwe samenwerkingsstructuur en afspraken over de communicatie opleveren tussen mantelzorgers, huisartsen, casemanagers dementie en zorgverleners uit het ziekenhuis. Deze nieuwe afspraken worden ingevoerd op verschillende afdelingen van ziekenhuizen in de regio Den Haag. Daarnaast wordt het effect van de nieuwe samenwerkingsstructuur op de zorg voor ouderen met dementie gemeten. De metingen worden uitgevoerd door het onderzoeksinstituut NIVEL in Utrecht. Stichting Transmurale Zorg (STZ) Den Haag e.o. begeleidt de invoering van de nieuwe afspraken van dit project.
Afgelopen voorjaar is aan twee groepen zorgverleners van verschillende beroepsgroepen en aan één groep mantelzorgers gevraagd waar zij tegen aan lopen bij ongeplande opname van mensen met dementie. De antwoorden zijn besproken in een werkgroep en een voorstel is opgesteld voor verbeterde samenwerking, communicatie en overdracht. Vragenlijsten zijn ontwikkeld voor mantelzorgers en zorgverleners om de samenwerking tussen zorgverleners en informatieoverdracht in de zorg te meten. Het NIVEL gaat in november starten met de voormeting, waarin gekeken wordt hoe momenteel de samenwerking verloopt bij ongeplande opname van patiënten met dementie. Hierna worden de nieuwe afspraken op 3 verschillende afdelingen van de ziekenhuizen in de regio uitgerold en zal er een nameting volgen.

Samenvatting van de aanvraag
Voor mensen met dementie brengt een onverwachte opname in het ziekenhuis risico’s met zich mee, zoals lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Een oorzaak hiervan is een beperking in de communicatie en de informatieoverdracht tussen zorgverleners. Project CODE Z  (Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met DEmentie in het Ziekenhuis) gaat afspraken over continuïteit van zorg verbeteren tussen huisartsen en zorgverleners in het ziekenhuis. Ook wordt een webapplicatie waar mogelijk ingezet, zodat zorgverleners eenvoudig over de actuele problemen van de patiënt kunnen overleggen. De patiënt en de mantelzorger kunnen via de webapplicatie ook met de zorgverleners communiceren. Onderzocht wordt wat de effecten van de verbeterde afspraken en het gebruik van de webapplicatie zijn op de continuïteit van zorg. Ook heropnames, opnameduur, ervaren medicatiefouten, ervaren kwaliteit van zorg, belasting van de mantelzorger en maatschappelijke kosten worden onderzocht. De verwachting is dat duidelijke samenwerkingsafspraken de kwaliteit van de zorg voor patiënten met dementie, die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis, zal verbeteren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
733050405
Looptijd:
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. C.C. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.