Mobiele menu

Complexe medische zorg voor ouderen thuis door specialist ouderengeneeskunde en huisarts samen

Verbeteren van de beschikbaarheid van deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO) voor de huisarts(praktijk) voor goede geneeskundige zorg aan thuiswonende ouderen met complexe multiproblematiek te komen is nodig. Uit onderzoek blijkt dat inzet van de SO bij hen leidt tot betere kwaliteit van leven. Ook bespaart het kosten: de ouderen blijven langer thuis wonen en gebruiken minder ziekenhuiszorg. Onderzoek toont ook grote verschillen in werkwijze en dat een goede, eenduidige financiering landelijk ontbreekt. Daarom is er behoefte aan onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis, om tot meer eenheid te komen in werkwijze en een heldere passende financieringsvorm. Door uitwisseling van bestaande ervaringen en kennis, waar nodig aangevuld met nieuw te verzamelen kennis, zal dit project leiden een gemeenschappelijk gedeelde werkwijze met passende financieringsvorm. Alle relevante partijen worden daarbij betrokken (patiënten, zorgverleners, bestuurders, zorgverzekeraars).

Kenmerken

Projectnummer:
10020032210002
Looptijd: 53%
Looptijd: 53 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M. Smalbrugge MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc