Mobiele menu

Corticosteroids for treatment of chronic subdural hematoma (ChERISH)

Per jaar worden ongeveer 1800 patiënten in Nederland gediagnosticeerd met een chronisch subduraal hematoom (CSDH), een niet-acute bloeding in de hersenen. Dit aantal zal nog toenemen, onder andere door vergrijzing en meer gebruik van anti-stollingsmedicatie. Een CSDH kan worden behandeld met een operatie (boorgatdrainage) of medicijnen (corticosteroïden). Tot op heden is er geen wetenschappelijk bewijs over welke behandeling beter is. Als gevolg daarvan wordt in sommige ziekenhuizen voor een operatie gekozen en in andere voor medicijnen. In deze studie wordt onderzocht of corticosteroïden even effectief zijn als boorgatdrainage. Als dat zo is kan standaardbehandeling met corticosteroïden in plaats van boorgatdrainage een kostenbesparing opleveren van 6.5 miljoen euro per jaar. Ook wordt verwacht dat corticosteroïden minder complicaties geven dan boorgatdrainage. Hopelijk wordt er middels deze studie een nationale richtlijn te kunnen ontwikkelen voor een optimale behandeling van het CSDH.

Producten

Titel: Chapter 15: Natural history and management options of chronic subdural hematoma
Auteur: Holl DC, Kolias AG, Dammers R, Timofeev I
Titel: Chapter 3: Neurosurgical and perioperative management of chronic subdural hematoma
Auteur: 9. Blaauw J, Jacobs B, den Hertog HM, van der Gaag NA, Jellema K, Dammers R, Lingsma HF, van der Naalt J, Kho KH, Groen RJM.
Titel: Radiological prognostic factors of chronic subdural hematoma recurrence: a systematic review and meta-analysis
Auteur: Miah IP, Tank Y, Rosendaal FR, Peul WC, Dammers R, Lingsma HF, den Hertog HM, Jellema K, van der Gaag NA; Dutch Chronic Subdural Hematoma Research Group.
Magazine: Neuroradiology
Titel: Corticosteroid treatment compared with surgery in chronic subdural hematoma: a systematic review and meta-analysis
Auteur: Holl, Dana C., Volovici, Victor, Dirven, Clemens M. F., van Kooten, Fop, Miah, Ishita P., Jellema, Korné, Peul, Wilco C., van der Gaag, Niels A., Kho, Kuan H., den Hertog, Heleen M., Dammers, Ruben, Lingsma, Hester F.
Magazine: Acta Neurochirurgica
Titel: Dexamethasone Therapy in Symptomatic Chronic Subdural Hematoma (DECSA–R): A Retrospective Evaluation of Initial Corticosteroid Therapy versus Primary Surgery
Auteur: Miah, Ishita P., Herklots, Martin, Roks, Gerwin, Peul, Wilco C., Walchenbach, Robert, Dammers, Ruben, Lingsma, Hester F., den Hertog, Heleen M., Jellema, Korné, Van der Gaag, Niels A.
Magazine: Journal of Neurotrauma
Titel: Naar aanleiding van het overzichtsartikel 'Chronisch subduraal hematoom; is behandeling met dexamethason wel of niet geïndiceerd?', geschreven door mw. R.C. Kerssies (Tijdschr Neurol Neurochir 2018;119(1):3-12
Auteur: Miah IP, Holl DC, Peul WC, Dirven CM, Van Kooten F, Volovici V, Kho KH, Den Hertog HM, Lingsma HF, Dammers R, Van der Gaag NA, Jellema K, namens de Dutch Chronic Subdural Hematoma Research Group (DSHR)
Magazine: Tijdschrift Neurologie Neurochirurgie
Titel: Effect of Steroids as an Adjunct to Surgical Treatment in Patients with Chronic Subdural Hematoma
Auteur: Lodewijkx R, Holl DC, Slot KM, Volovici V, Dirven CMF, Dammers R, Vandertop WP, Verbaan D
Magazine: Journal of Neurotrauma
Titel: Neurosurgical and Perioperative Management of Chronic Subdural Hematoma.
Auteur: Blaauw J, Jacobs B, den Hertog HM, van der Gaag NA, Jellema K, Dammers R, Lingsma HF, van der Naalt J, Kho KH, Groen RJM.
Magazine: Frontiers in neurology
Titel: Systematic review of current randomised control trials in chronic subdural haematoma and proposal for an international collaborative approach
Auteur: Edlmann, E., Holl, D. C., Lingsma, H. F., Bartek, J., Bartley, A., Duerinck, J., Jensen, T. S. R., Soleman, J., Shanbhag, N. C., Devi, B. Indira, Laeke, T., Rubiano, A. M., Fugleholm, K., van der Veken, J., Tisell, M., Hutchinson, P. J., Dammers, R., Kolias, A. G.
Magazine: Acta Neurochirurgica
Titel: The first historical description of chronic subdural hematoma: A tale of inaccurate interpretation, inaccurate quoting and inaccurate requoting
Auteur: Dammers R, Holl DC, Kapiteijn B, Kompanje EJO.
Magazine: Journal of the History of the Neurosciences
Titel: Pathophysiology and Nonsurgical Treatment of Chronic Subdural Hematoma: From Past to Present to Future
Auteur: Holl, Dana C., Volovici, Victor, Dirven, Clemens M.F., Peul, Wilco C., van Kooten, Fop, Jellema, Korné, van der Gaag, Niels A., Miah, Ishita P., Kho, Kuan H., den Hertog, Heleen M., Lingsma, Hester F., Dammers, Ruben
Magazine: World Neurosurgery
Titel: Dexamethasone therapy versus surgery for chronic subdural haematoma (DECSA trial): study protocol for a randomised controlled trial
Auteur: Miah, Ishita P., Holl, Dana C., Peul, Wilco C., Walchenbach, Robert, Kruyt, Nyika, de Laat, Karlijn, Koot, Radboud W., Volovici, Victor, Dirven, Clemens M. F., van Kooten, Fop, Kho, Kuan H., den Hertog, Heleen M., van der Naalt, Joukje, Jacobs, Bram, Groen, Rob J. M., Lingsma, Hester F., Dammers, Ruben, Jellema, Korné, van der Gaag, Niels A.
Magazine: Trials
Titel: Prevalence of Cognitive Complaints and Impairment in Patients with Chronic Subdural Hematoma and Recovery after Treatment: A Systematic Review
Auteur: Blaauw J, Boxum AG, Jacobs B, Groen RJM, Peul WC, Jellema K, Dammers R, van der Gaag NA, Lingsma HF, den Hertog HM, van der Naalt J.
Magazine: Journal of Neurotrauma
Titel: Study Protocol on Defining Core Outcomes and Data Elements in Chronic Subdural Haematoma
Auteur: Holl DC, Chari A, Iorio-Morin C, Dammers R, van der Gaag NA, Kolias AG, Hutchinson PJ, Edlmann E.
Magazine: Neurosurgery
Titel: Chronic Subdural Hematoma
Auteur: Dana C. Holl
Titel: DECSA trial and substudies
Auteur: D. Holl.
Titel: De cognitieve status van chronisch subduraal hematoom patiënten na behandeling
Auteur: Blaauw J, den Hertog HM, Holl DC, Thüss NS, van der Gaag NA, Jellema K, Dammers R, Kho KH, Groen RJM, Lingsma HF, Jacobs B, van der Naalt J
Titel: Dexamethasone Therapy versus Surgery for Chronic Subdural Haematoma, a clinical randomised controlled trial (DECSA – trial).
Auteur: I.P. Miah, D.C. Holl, T. Bruggink, W.C. Peul, C. Tolman, R. Walchenbach, N.D. Kruyt, R.W. Koot, K. de Laat, F. van Kooten, H.M. den Hertog, K.H. Kho, H.F. Lingsma, C.M.F. Dirven, R. Dammers, K. Jellema, N.A. van der Gaag
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ene.13700
Titel: Dexamethasone versus surgical treatment for chronic subdural hematoma: The DECSA trial.
Auteur: Miah IP, ...
Titel: Dexamethasone Therapy versus Surgery for Chronic Subdural Haematoma, a clinical randomised controlled trial (DECSA – trial).
Auteur: Miah IP, Holl DC, Bruggink T, Peul WC, Tolman C, Walchenbach R, Kruyt N, Koot RW, de Laat K, van Kooten F, Kho KH, den Hertog HM, Lingsma HF, Dirven CMF, Dammers R, Jellema K, van der Gaag NA, On behalf of the Dutch Chronic Subdural Hematoma Research Group.
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ene.13700
Titel: The effect of steroids as an adjunct to surgical treatment in patients with chronic subdural hematoma
Auteur: 200. Lodewijkx R, Holl DC, Slot KM, Volovici V, Dirven CMF, Dammers R, Vandertop WP, Verbaan D
Titel: Dexamethasone therapy versus surgery for chronic subdural haematoma, a clinical randomized controlled trial (DECSA-trial)
Auteur: Miah IP,...
Titel: The role of corticosteroids in the treatment of chronic subdural hematomas: Trial protocol to advance on an ongoing debate
Auteur: Holl D, Volovici V, Dirven CMF, Lingsma HF, den Hertog HM, Kho K, van Kooten F, Meelis G, Dammers R
Titel: Dexamethason versus boorgatdrainage in het chronisch subduraal hematoom
Auteur: Holl DC, Volovici V, Dirven CMG, van Kooten F, Miah IP, Jellema K, Peul WC, van der Gaag NA, Kho KH, den Hertog HM, Dammers R, Lingsma HF, namens de Dutch Chronic Subdural Hematoma Research Group (DSHR)
Titel: Cognitieve problemen bij diagnose zijn geassocieerd met slechte functionele uitkomst bij patiënten met een Chronisch Subduraal Hematoom
Auteur: 186. Blaauw J, Meelis GA, Jacobs B, van der Gaag NA, Jellema K, Dammers R, Kho KH, Groen RJM, van der Naalt J, Lingsma HF, den Hertog HM
Titel: Multicenter RCT aangaande het gebruik van corticosteroiden of boorgatdrainage in de behandeling van het chronische subduraal hematoom
Auteur: Holl DC, Miah IP, Volovici V, Dirven CMF, Dammers R, van Kooten F, Peul WC, Kho KH, den Hertog HM, Bruggink T, Lingsma HF, Jellema K, van der Gaag NA
Titel: Chronic subdural haematoma research: Where are we going?
Auteur: Kolias A; on behalf of the CSDH mini-symposium organisors (Holl D, Edlmann E, Tisell M, Dammers R, Hutchinson P)
Titel: Dexamethasone versus burr-hole craniostomy for chronic subdural hematoma; the DECSA trial
Auteur: Holl DC,...
Titel: Edlmann E, Holl DC, Lingsma HF, Bartek J Jr, Bartley A, Duerinck J, Jensen TSR, Soleman J, Shanbhag NC, Devi BI, Laeke T, Rubiano AM, Fugleholm K, van der Veken J, Tisell M, Hutchinson PJ, Dammers R, Kolias AG.
Auteur: The international COllaborative Research Initiative on Chronic subdural hematoma (iCORIC) was established at a symposium held at the October 2018 EANS meeting in Brussels
Link: https://www.icoric.org
Titel: Dutch chronic Subdural Hematoma Research group (DSHR)
Auteur: DC Holl.
Link: https://www.dshr.one

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843002824
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Dammers MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC