Mobiele menu

Een domein overstijgend ketenprotocol voor de zorgverbetering met betrekking tot steunkousen.

Het dragen van een steunkous na diep veneuze trombose helpt zwelling van het been tegengaan, geeft verlichting van klachten en is belangrijk bij het voorkómen van post trombotisch syndroom (PTS). PTS is een chronische aandoening die gepaard gaat met klachten van pijn, vermoeidheid en huidveranderingen van het trombosebeen. Bij de meeste trombose patiënten kan de steunkous al na 6 maanden worden gestopt. Aan de hand van een klinische score (de Villalta score) kan de beslissing om te stoppen worden gemaakt. Dit is veilig, prettig voor de patiënt en het bespaart veel onnodige kosten. Deze handelwijze werd opgenomen in de richtlijn. Voor sommige patiënten is het belangrijk om de steunkous langere tijd te blijven dragen om PTS en de klachten daarvan te behandelen. Daarnaast is er ook een groep van patiënten die steunkousen nodig heeft vanwege chronisch veneuze ziekte (CVD). De klachten en verschijnselen van CVD lijken veel op die van PTS. Voor patiënten met een blijvende indicatie is het belangrijk om zelfredzaamheid te bevorderen door inzet van hulpmiddelen bij aan en uittrekken van de steunkous. Het huidige implementatie onderzoek heeft de organisatie van zorg en de behoeften van patiënten ten aanzien van steunkousen in beeld gebracht. Op basis hiervan werd een landelijk protocol ontwikkeld dat voor alle betrokken partijen beschrijft wat de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen zijn.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze VIMP subsidie is toegekend in samenwerking met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Kenmerken

Projectnummer:
84300095003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.J. ten Cate-Hoek
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+