Mobiele menu

Eigen regie voor mensen met Downsyndroom

De positie van mensen met een verstandelijke beperking is niet beter geworden sinds Nederland zich verbond aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

De Stichting Downsyndroom moet en wil bijdragen aan het meedoen van mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met Downsyndroom hebben de eigenschap zich snel neer te leggen bij bekende situaties. Door hen te motiveren en te helpen willen ze meer ontdekken en doen. Die motivatie is voor hen cruciaal, zonder externe prikkel zullen mensen met Downsyndroom minder snel iets nieuws proberen.

De ondersteuning kan bestaan uit het geven van visuele informatie, bestaande hulpmiddelen op duidelijke manieren ontsluiten en hulpmiddelen te ontwikkelen die helpen na te denken over eigen regie.

De SDS gaat dit project uitvoeren samen met een aantal volwassenen met Downsyndroom. Zij gaan deel uitmaken van de projectgroep. Ook wordt er een klankbordgroep in het leven geroepen met daarin ouders, broers/zussen en begeleiders.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742005009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. Lamberts
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Down Syndroom