Mobiele menu

EmpoweRIng Citizens to adopt Healthy lifestyle Habits (EnRICH-HABITS)

Projectomschrijving

Complexe interacties tussen mens en omgeving staan aan de basis van gezondheid en leefstijl en de toenemende ongelijkheid daarvan in de maatschappij. In plaats van ons te richten op individuele leefstijlfactoren, gebruiken we in dit project een holistische benadering op basis van sociaal-ecologische modellen om gemeenschappen te identificeren, te benaderen en in staat te stellen hun eetgewoonten en fysieke activiteit te verbeteren. We combineren verschillende wetenschappelijke methoden en bestaande data van cohorten en omgeving met gegevens verzameld door burgers. Deze worden gebruikt om plaatsgebonden risicoprofielen te identificeren en lokale belanghebbenden en burgers te betrekken met behulp van burgerwetenschap. Dit resulteert in het gezamenlijk creëren van innovatieve oplossingen ter bevordering van kennis en bewustzijn over een gezonde leefstijl, ondersteund door zowel lokale publieke als private belanghebbenden. Dit project wordt uitgevoerd in Nederland, Denemarken en Letland.

Kenmerken

Projectnummer:
10810022310008
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E Portegijs
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen