Mobiele menu

Evaluation of birth centre care in the Netherlands. Evaluation of the effects on quality of care, experiences of clients and caregivers, economic outcomes and implications for further implementation of birth centre care.

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende. De afgelopen tijd zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend is de grote diversiteit die voortkomt uit de verschillen in ontstaansgeschiedenis en organisatie van de geboortecentra. Een overkoepelende beleidsvisie over de plaats van geboortecentra en hun mate van integratie in het verloskundige systeem ontbreekt en er is geen inzicht in de bijdrage die geboortecentra leveren aan de kwaliteit van de verloskundige zorg zoals effect op gezondheidsuitkomsten van moeder en kind, ervaringen van vrouwen en zorgverleners, en kosten-effectiviteit. In deze evaluatie wordt op brede en uitlopende wijze gekeken naar de organisatie en integratie van geboortecentra en de effecten van geboortecentrumzorg op de kwaliteit van en ervaring met verloskundige zorg in de regio. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zullen worden gebruikt en de resultaten zullen in samenhang worden geanalyseerd waardoor concrete aanbevelingen zullen kunnen worden gegeven.

Producten

Titel: The Dutch Birth Centre Study: study design of a programmatic evaluation of the effect of birth centre care in the Netherlands
Auteur: Marieke A.A. Hermus, Therese A. Wiegers, Marit F. Hitzert, Inge C. Boesveld, M. Elske van den Akker-van Marle, Henk A. Akkermans, Marc A. Bruijnzeels, Arie Franx, Johanna P. de Graaf, Marlies E.B. Rijnders, Eric A.P. Steegers and Karin M. van der Pal-de Bruin

Verslagen


Eindverslag

Vrouwen met een laag risico op complicaties tijdens de bevalling kunnen kiezen of ze onder begeleiding van een verloskundige thuis of poliklinisch in het ziekenhuis willen bevallen. Op veel plekken is het nu ook mogelijk om te kiezen voor een bevalling in het geboortecentrum. September 2013 waren er in Nederland 23 geboortecentra. Zij hebben allemaal deelgenomen aan het Geboortecentrum Onderzoek, uitgevoerd door Erasmus MC, Jan van Es Instituut, LUMC, NIVEL, UMC Utrecht, Universiteit van Tilburg en TNO.

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Vrouwen die planden om thuis te bevallen hadden betere uitkomsten. Hoewel de geboortecentra in Nederland onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten van het project is te downloaden via ZonMw.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.B. Detmar PhD
Verantwoordelijke organisatie:
TNO