Mobiele menu

EXCEPTIUS Exceptional powers in time of Sars-CoV-2 crisis

Hoewel de publieke steun voor noodmaatregelen aanvankelijk groot was, is deze uitgehold. In heel Europa zijn burgers steeds kritischer over de democratische kosten van de beheersing van COVID-19. Bovendien kunnen uitzonderlijke maatregelen een duurzaam effect hebben op het democratisch bestuur. Als er niets aan wordt gedaan, kan deze afname van het vertrouwen van het publiek ertoe leiden dat burgers zich minder goed aan de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid houden en kan de stabiliteit van de democratie worden bedreigd. Dit vraagt om dringend onderzoek naar de modaliteiten, effecten en determinanten van noodbeslissingen in crisistijden.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen, analyseert EXCEPTIUS de uitzonderlijke besluitvorming in 32 Europese landen. Het project draagt bij aan de studie van de democratische veerkracht door na te gaan waarom sommige democratische systemen beter bestand zijn tegen crises en welke politieke hervormingen die veerkracht vergroten.

Meer informatie over dit project is te vinden op de EXCEPTIUS website.

Producten

Titel: Summer School " Cascading Disasters : Institutions and Organizations"
Auteur: Egger, Clara Giardini, Francesca
Link: https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/cascading-disasters/?lang=en
Titel: Core Module : state of emergencies
Auteur: Egger. Clara
Titel: A Multilingual Approach to Identify and Classify Exceptional Measures Against COVID-19
Auteur: Egger Clara, de Saint Phalle Eugenie
Link: https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/11396
Titel: Human rights and freedom in times of Covid-19 : a comparative analysis of European subnational regions
Auteur: Egger Clara, Magni-Berton Raul, de Saint Phalle Eugenie
Link: https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/10770
Titel: WEBINAR DEMOCRACY IN DISTRESS: PROTESTING IN TIMES OF COVID-19
Auteur: Egger Clara Liliana Zambrano, Maciej Kowalewski, Raul Magni Berton and Sarah Moretti, William Yang
Link: https://exceptius.com/
Titel: EXCEPTIUS podcast series
Auteur: de Saint Phalle Eugenie, Egger Clara
Link: https://anchor.fm/exceptius
Titel: ‘Holding elections and voting in times of Covid-19’
Auteur: Egger, Clara David Altman, Pontificia Universidad Católica de Chile Edalina Rodgrigues Sanches Joe Mathews, California editor for Zócalo Public Square, Arizona State University’s School of Public Affairs Simon Ootjes, University of Leiden
Link: https://exceptius.com/
Titel: Analysing exceptional policy-making in times of Covid-19: the EXCEPTIUS project
Auteur: Egger Clara, Magni-Berton Rayl
Titel: Stay at home!" A comparative analysis of theimplementation of lockdowns as a response to the Covid-19 pandemic
Auteur: Laura Chazel
Titel: Centralisation of power
Auteur: Raul Magni-Berton
Titel: Was the cure worse than the disease? Freedom of religion or belief and the legal response to COVID-19 in Europe
Auteur: Wojciech Brzozowski, Maksymilian Hau & Oliwia Rybczynska
Titel: Citizen participation and direct democracy mechanisms
Auteur: Daniel Kuebler
Titel: EXCEPTIUS dataset v2.0
Auteur: Egger, C.M.; de Saint Phalle, E.; Magni-Berton, R.; Aarts, C.W.A.M.; Roché Sébastian
Titel: EXCEPTIUS corpus
Auteur: Caselli, Tommaso; Egger, Clara; Tziafas, Georgios; De Saint-Phalle, Eugenie, 2021
Titel: EXCEPTIUS Dataset_wave1
Auteur: de Saint Phalle Eugénie Egger, Clara Marie Magni-Berton Raul Aarts, Kees
Titel: - The resilience of democracy in the midst of the COVID-19 pandemic
Auteur: om Massart, Thijs Vos, Clara Egger, Claire Dupuy, Constance Morel-Jean, Raùl Magni-Berton & Sebastian Roché
Magazine: Politics of Low Countries
Titel: I Do it My Way: Understanding Policy Variation in Pandemic Response Across Europe
Auteur: Egger, Clara Magni-Berton, Raul Roché, Sébastian Aarts, Kees
Magazine: Frontiers in Public Health
Titel: A Multilingual Approach to Identify and Classify Exceptional Measures Against COVID-19
Auteur: Georgios Tziafas, Eugenie de Saint-Phalle, Wietse de Vries, Clara Egger and Tommaso Caselli
Magazine: Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2021
Titel: Nomination for the Dutch Data Prize 2022 - Category Social Sciences and Humanities
Titel: EXCEPTIUS: Exceptional powers in times of SARS-COV-2
Auteur: Egger, Clara De Saint Phalle, Eugénie
Link: https://exceptius.com/

Verslagen


Eindverslag

EXCEPTIUS draagt ertoe bij Nederland beter voor te bereiden op toekomstige rampen door de negatieve gevolgen van crisisbeheersingsmaatregelen voor het normale functioneren van onze samenlevingen te beperken.

In het algemeen heeft Nederland maatregelen genomen die in verhouding staan tot de gezondheidsrisico's van de pandemie. In vergelijking met andere landen die worden gekenmerkt door een politieke cultuur van consensus (Scandinavische landen, Oostenrijk en Ierland) is echter meer macht geconcentreerd in de handen van het kabinet, ten koste van het parlement en de veiligheidsregio's. Bovendien heeft Nederland weinig geleerd van de ene pandemiegolf op de andere. Wij bevelen aan de Nederlandse aanpak van rampenbestrijding te hervormen en meer te decentraliseren en het parlement een sterkere rol te geven. De gevolgen van deze machtsconcentratie zijn zichtbaar in de sterke daling van het vertrouwen dat Nederlanders in de regering hebben [van 74% in de zomer van 2020 naar 38% twee jaar later). Dit heeft gevolgen voor het vermogen van Nederland om toekomstige crises aan te pakken, aangezien uit onze resultaten blijkt dat het vertrouwen van het publiek essentieel is om de regering in staat te stellen evenredige Covid-19-maatregelen te nemen en de negatieve gevolgen van noodmaatregelen voor de stabiliteit en de legitimiteit van de democratie te beperken. Strenge Covid-19 maatregelen brengen een vicieuze cirkel op gang. In tijden van crisis, wanneer het vertrouwen van het publiek laag is, moet het beleid strenger zijn om naleving te bewerkstelligen, waardoor het gebrek aan vertrouwen nog groter wordt. Op lange termijn verzwakt deze vicieuze cirkel het vermogen van samenlevingen om op crises te reageren. Wij bevelen aan democratische hervormingen door te voeren om het vertrouwen van de burgers in democratische instellingen te versterken. Om advies te geven over hoe de Nederlandse samenleving het best kan worden voorbereid op toekomstige rampen, wordt EXCPETIUS in september 2023 een Observatory voor noodsituaties.

Hoewel de publieke steun voor noodmaatregelen aanvankelijk groot was, is deze uitgehold. In heel Europa zijn burgers steeds kritischer over de democratische kosten van beheersing van Covid-19. Bovendien kunnen uitzonderlijke maatregelen een duurzaam effect hebben op het democratisch bestuur. Als er niets aan wordt gedaan, kan deze afname van het vertrouwen van het publiek ertoe leiden dat burgers zich minder goed aan de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid houden, en kan de stabiliteit van de democratie worden bedreigd. Dit vraagt om dringend onderzoek naar de modaliteiten, effecten en determinanten van noodbeslissingen in crisistijden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, analyseert EXCEPTIUS de uitzonderlijke besluitvorming in 32 Europese landen. Het project draagt bij aan de studie van de democratische veerkracht door na te gaan waarom sommige democratische systemen beter bestand zijn tegen crises en welke politieke hervormingen die veerkracht vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.M. Egger BSc MSc PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen