Mobiele menu

GGz-cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) in het kader van het Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw

Projectomschrijving

In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) opgezet.

Leden

Het panel bestaat uit circa 50 betrokken cliënten en naasten die ervaring hebben met aandoeningen of thema’s die aan bod komen in het ggz-onderzoek. MIND is verantwoordelijk voor de werving & selectie, training en coördinatie. De panelleden worden geworven bij leden en de achterban van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zodra leden aangesloten zijn bij het panel worden zij getraind en uitgebreid geïnformeerd over het Onderzoeksprogramma GGz.

Doel

De panelleden ingezet om te beoordelen of onderzoeksvoorstellen die worden ingediend bij het Onderzoekprogramma GGz voldoende relevant zijn vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Daarnaast beoordelen zij ook of cliënten en naasten voldoende worden betrokken bij het onderzoek.

Verder helpt MIND mee om aandacht te vragen voor het perspectief van cliënten in onderzoeksvoorstellen en -projecten. MIND verzorgt hierover een presentatie bij de informatiebijeenkomsten van het Onderzoeksprogramma GGz en beantwoordt vragen van onderzoekers die MIND benaderen.

Betrokkenheid cliënten

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de zorg, behandeling en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te verbeteren en te vernieuwen. Onderzoek moet dan in de praktijk wel aansluiten bij de behoeften van cliënten en naasten. Wanneer het onderzoek goed aansluit bij de behoefte, helpt dat bij het succesvol toepassen van de resultaten van het onderzoek. Om deze ambitie te realiseren dienen cliënten en naasten zo vroeg mogelijk te worden betrokken bij het onderzoek. Ook is het belangrijk dat cliënten en naasten een rol krijgen bij de uitvoering van het onderzoek en de implementatie van de resultaten.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project heeft betrekking op het coördineren en inzetten van een flexibele poule van ervaringsdeskundige referenten (GGz cliënten en naasten) voor het beoordelen van de onderzoeks- en projectvoorstellen die worden ingediend bij het Onderzoeksprogramma. MIND is verantwoordelijk voor de werving en selectie van geschikte ervaringsdeskundigen en de training en algemene coördinatie van activiteiten van de ervaringsdeskundigen. De coördinatie betreft de volgende activiteiten: aanschrijven van de referenten, controleren belangenverstrengeling, maken van een groepsindeling, matchen van onderzoeken aan groepjes, doorzetten van de onderzoeks- en projectvoorstellen, organiseren consensusbijeenkomsten, redigeren beoordelingsformulieren en tijdige aanlevering ingevulde beoordelingsformulieren aan ZonMw. Nieuw binnen het programma is, dat enkele ervaringsdeskundige referenten ook zitting zullen nemen in de commissies die de uitgewerkte onderzoeks- en projectvoorstellen beoordelen. MIND zal in overleg met ZonMw het benodigde aantal referenten aanleveren die in staat zijn om op strategisch niveau mee kunnen praten in de vergadering van de commissies. Verder helpt MIND mee om het perspectief van cliënten en naasten vorm te geven in de projecten die bij het Onderzoeksprogramma GGz worden ingediend. MIND verzorgt hierover een presentatie bij de informatiebijeenkomsten van ZonMw over het Onderzoeksprogramma en beantwoordt vragen van onderzoekers en projectleiders die MIND benaderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636500001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B.C.M. Roelands
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid