Mobiele menu

IMEZ Ik Mag Er Zijn Uitwerking en implementatie Respijt voorziening Regio Utrecht Zuid-Oost

Projectomschrijving

'Ik Mag Er Zijn' is een initiatief van ervaringsdeskundige Cassandra Barkman, om een plek op te zetten voor mensen die in het niemandsland zijn geraakt. Als problemen zo zijn opgestapeld, dat je van het ene probleem in het andere rolt, of zo vastloopt, dat het zien van een uitweg moeilijk is.
Bij IMEZ ben je welkom voor een periode van rust. Er ontstaat ruimte voor het vinden van een uitweg. Bij IMEZ wordt een beroep gedaan op je eigen ‘heal en deal’ vermogen. IMEZ wordt gerund door ervaringswerkers, die hun weg uit het niemandsland gevonden hebben. Ze bieden steun, een luisterend oor en kunnen vanuit hun eigen ervaring helpen bij het ontwarren van het bolletje wol in iemands hoofd. Mensen krijgen door de gesprekken meer zelfinzicht. Waarom zijn ze zo vastgelopen? Door niet alleen een time-out in het probleem te geven, maar ook het luisterend oor te bieden en mee te denken, draagt IMEZ bij aan de veerkracht van mensen.

Verslagen


Eindverslag

IMEZ staat voor 'Ik Mag Er Zijn'. IMEZ is een initiatief van ervaringsdeskundige Cassandra Barkman, om een plek op te zetten waar mensen terecht kunnen als ze in het niemandsland zijn geraakt. Het niemandsland is een plek waar problemen zo zijn opgestapeld, dat je van het ene probleem in het andere rolt, of zo vastraakt, dat het zien van een uitweg moeilijk is.
Bij IMEZ ben je welkom voor een periode van rust, waar je probleem in een ‘time-out’ wordt gezet en er ruimte ontstaat voor het vinden van een weg uit het niemandsland.
IMEZ wordt gerund door ervaringswerkers, die hun weg uit het niemandsland inmiddels gevonden hebben. Zij hebben hun ervaringen omgezet in deskundigheid, om anderen te helpen. De ervaringswerkers bieden steun, een luisterend oor en kunnen vanuit hun eigen ervaring helpen bij het ontwarren van het bolletje wol in iemands hoofd. Het concept IMEZ is mede mogelijk door subsidie van ZonMw uitgewerkt en wordt in 2022 verder geïmplementeerd.

Samenvatting van de aanvraag

IMEZ staat voor 'Ik Mag Er Zijn'. IMEZ is het initiatief van ervaringsdeskundige Cassandra Barkman, om een respijthuis op te zetten voor Zeist en omgeving, dat met behulp van ervaringsdeskundigen gerund wordt. Ieder mens kan wel eens in een situatie terecht komen dat het allemaal even teveel wordt. Het loslaten van een dergelijke situatie kan helpen rust en overzicht te creëren. Uitkomsten die ongrijpbaar leken, komen dan dichterbij. Helaas blijven mensen toch vaak hangen in verstrengelde situaties en is er geen mogelijkheid tot rust te komen. Dit maakt dat erge situaties kunnen verslechteren. Dit gebeurt geleidelijk, terwijl methoden om in te grijpen zich veelal focussen op een (te) laat stadium. Zo is het ervaren van te veel prikkels om iemand heen, geen reden tot opname. Daarnaast is opname gericht op behandeling. Het doel van IMEZ is juist om even tot jezelf te komen. Met deze aanvraag voor een coach willen in eerste instantie zorgaanbieders Altrecht en Kwintes en daarnaast de gemeente Zeist het plan dat, inmiddels door Cassandra is opgesteld, een belangrijke stap verder helpen. Met behulp van coach Anne Czyzewski, die hiervoor projectleider GGZ in de wijk voor de gemeente Zeist is geweest, willen de initiatiefnemers het plan uitwerken en voor implementatie met bijbehorende financieringsaanvraag gereed maken. Altrecht en Kwintes zijn bereid de zorginhoudelijke invulling van IMEZ voor hun rekening te nemen. De gemeente Zeist steunt het plan inhoudelijk en heeft zich bereid verklaard, met de andere gemeenten van de regio Utrecht Zuid-Oost, de financiële haalbaarheid te onderzoeken zo gauw er een goed implementatieplan ligt. Dit is dan ook het doel van dit project en waarvoor we voor inzet van coach Anne Czyzewski subsidie van ZonMw vragen. IMEZ is een aanvulling op het zogenaamde Herstelcentrum dat Enik in deze regio gaat realiseren en zal in nauwe afstemming met de plannen van Enik worden uitgewerkt. Enik is betrokken bij de opzet en zal ook verder betrokken worden bij de uitwerking. Het project draagt tevens ertoe bij het benodigde palet aan diensten voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen, zoals uitgewerkt in GGZ in de wijk, te completeren. De uitwerking zal in nauw overleg met de Regiegroep GGZ in de wijk plaats gaan vinden. Het projectplan IMEZ is voor nadere toelichting op dit project beschikbaar en bouwt voort op de ervaringen van twee bestaande respijthuizen: Mauritzhof respijtvoorziening Retrovo en Respijthuis Amerbos. Hun ervaringen zullen worden meegenomen bij de uitwerking van dit project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002770
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Suelmann
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht