Mobiele menu

Implementatie ACP bij Koraal

Projectomschrijving

Het is belangrijk om de zorg goed af te stemmen op de zorgwensen en verwachtingen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Alleen door hier samen over te praten, kom je uiteindelijk tot een beleid waarbij de bewoner is gebaat. Professionals zijn soms huiverig om over een naderende dood te praten met cliënten en naasten.

Doel

We willen alle betreffende zorgprofessionals uitrusten met de gewenste hulpmiddelen en vaardigheden om dit gesprek te voeren. Zo leren zij met de cliënt en naasten praten over het naderende levenseinde, de wensen, doelen en voorkeuren van de cliënt en zijn naasten en de beslissingen die genomen dienen te worden.

Aanpak/werkwijze

3 zorgprofessionals van Koraal volgen de train-de-trainer training en zij trainen vervolgens 5-8 andere zorgprofessionals tot trainer. Deze nieuw getrainde zorgprofessionals trainen weer 100 andere zorgprofessionals.

Samenwerkingspartners

We hebben geen samenwerkingspartners in dit project.

Verwachte resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • 3 zorgverleners zijn train-de-trainer met een verschillende achtergrond (zoals Arts Verstandelijk Gehandicapten, psychiater, zorgverlener et cetera)
  • interne trainersopleiding voor 5-8 zorgverleners
  • 1000 getrainde zorgverleners
  • training is opgenomen in het trainingsplan
  • start- en slotbijeenkomst waar het belang van proactieve zorgplanning is overgedragen op alle zorgprofessionals binnen Koraal

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Pluta
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Koraal