Mobiele menu

Implementatie CONNECT-toolkit zingeving kinderpalliatieve zorg thuis

Wanneer ouders te maken krijgen met een ernstige ziekte of overlijden van een kind, kan dit vragen over zingeving oproepen. Binnen de zorg is er nog onvoldoende oog voor zingeving en passende zorg bij deze ouders. In actieonderzoek de CONNECT-studie ontwikkelden we een scholing en toolkit voor eerstelijns zorgprofessionals om ouders beter te kunnen ondersteunen bij zingevingsvragen. Deze scholing en toolkit bereiken echter nog niet altijd de bedoelde doelgroep van reguliere zorgverleners in de eerste lijn. Daarnaast is er een groeiende groep jongvolwassenen (18-/18+) met een beperkte levensverwachting die behoefte heeft aan passende zingevingszorg thuis. 

Doel

Het doel van dit project is het realiseren van een betere verbinding en samenwerking tussen reguliere en specialistische zorgverleners op het gebied van passende zingevingszorg. Daarnaast beogen we betere zorg voor ouders met een kind met een beperkte levensverwachting en jongvolwassenen (18-/18+) thuis, op het gebied van zingeving. 

Aanpak/werkwijze 

We gaan het volgende doen: 

  • Het implementeren en verbeteren van de CONNECT-toolkit en -scholing
  • Het verbreden van de CONNECT-toolkit en CONNECT-scholing naar de 18-/18+ groep.
  •  Het optimaliseren van de structuur waarlangs zorgverleners bij complexe vragen op het gebied van zingeving ouders kunnen doorverwijzen naar specialistische zorgverleners.  

Samenwerkingspartners

We werken samen met de Centra voor Levensvragen in de regio’s Noord en Midden-Holland en de Westelijke Mijnstreek. Daarnaast werken we samen met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Netwerk Integrale Kindzorg en de Vereniging van Geestelijk VerZorgers .

Verwachte resultaten 

Voor ouders en jongvolwassenen (18-/18+) komt er een betere signalering en passender verwijzingsstructuur. 

Vervolg

Dit project is een vervolg op het actieonderzoek CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie.

Kenmerken

Projectnummer:
10050042320007
Looptijd: 31%
Looptijd: 31 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Engel
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.