Mobiele menu

Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg

Kennisnetwerk voor Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG)

Kennisnetwerk voor Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt bestaat uit een samenwerking van vier instellingen die zorg leveren aan eenzelfde doelgroep, namelijk cliënten met een verstandelijke beperking die gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische stoornis en probleemgedrag vertonen. De instellingen willen eraan bijdragen dat cliënten met SGLVG de draad van hun leven weer oppakken en op een volwaardige wijze deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Wat is SGLVG?

SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt. De zorg voor deze doelgroep en de kennis over die zorg, liggen op het grensvlak van de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk richt op het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Wetenschappers en zorgprofessionals werken samen in het onderzoek. Ook wordt bij de ontwikkeling van een zorgprogramma input vanuit het cliëntenperspectief opgehaald door gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. De kennis die binnen De Borg wordt ontwikkeld is algemeen bruikbaar en toegankelijk, dus ook voor andere zorgorganisaties.

Kijk voor meer informatie op www.deborg.nl. De kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen werken ook samen onder de naam NetwerQ. Zij hebben een gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10370042010001
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2024
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.F.J. van Baggum
Verantwoordelijke organisatie:
Expertisecentrum De Borg