Mobiele menu

Leefstijlondersteuning op recept. Actieonderzoek naar verduurzamen en versterken van de samenwerking tussen het medische en het sociale domein om de leefstijlinterventie ‘Slimmer’ effectiever te maken voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en la

Projectomschrijving

In dit project willen huisartsen, praktijkondersteuners, leefstijlcoaches en andere zorgverleners in Gorinchem en Molenlanden beter samenwerken met wijkteams, welzijnswerkers en buurtsportcoaches om overgewicht tegen te gaan en bewegen te stimuleren. Want overgewicht komt in deze gemeenten vaker voor dan gemiddeld, vooral bij laag opgeleide en laag taalvaardige inwoners met een laag inkomen en veroorzaakt veel gezondheidsklachten. Juist deze groep maakt minder gebruik van leefstijlprogramma's om gezonder te leven. We willen de manier waarop we communiceren met deze groep verbeteren en intensiever samenwerken om hen goed te bereiken en te motiveren. We willen onderzoeken op welke manier het leefstijlprogramma 'SLIMMER’ (dat vergoed wordt uit de basisverzekering) beter zal passen bij deze groep mensen. Zij zullen dan vaker meedoen, meer bewegen, gezonder eten en zodoende blijvend het overgewicht verminderen.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012210004
Looptijd: 12%
Looptijd: 12 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K van Bemmel
Verantwoordelijke organisatie:
Huisarts en Zorg Facilitair B.V.