Mobiele menu

Making big data meaningful for a promising start

Kansen voor kinderen met betekenisvol datagebruik

Alle kinderen verdienen een kansrijke start. Maar sommige kinderen beginnen met een achterstand, door problemen tijdens de zwangerschap of doordat ze opgroeien in gezinnen waar risico’s spelen, zoals armoede, verslaving, of psychische problemen. Deze achterstand kan soms levenslange gevolgen hebben. In dit project onderzoeken wij hoe relevante databestanden, o.a. van het Centraal Bureau van de Statistiek, gebruikt kunnen worden om deze kinderen en (aanstaande) gezinnen beter te helpen. Door ze tijdig in beeld te krijgen voor passende hulpverlening. En door gemeentelijk beleid beter af te stemmen op hun behoeften. Wij werken samen met ouders in kwetsbare omstandigheden, hulpverleners en gemeenten, zodat ons onderzoek aansluit bij hun behoeften en prioriteiten.

English:


All children deserve a promising start. Most children are doing fine. But some need extra support, because of problems during pregnancy or because they grow up in disadvantaged circumstances, e.g. due to poverty, parental addictions or psychological problems. This start lag may have lifelong consequences. The researchers will investigate how relevant datasets, for example from Statistics Netherlands (CBS), can be used to support these children and (expectant) parents. By ensuring more timely referral to services that meet their needs. And by tailoring municipal polities to the needs of vulnerable children and (expectant) parents. The researchers will collaborate with parents, practitioners and municipalities to ensure our research meets their priorities.

Kenmerken

Projectnummer:
123818001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.A.J. Houweling
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC