Mobiele menu

Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen.

Het project 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad' richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die leven in de stad en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving.

Het eerste project omvat langdurig, kwalitatief, participatief onderzoek. Gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen met een diverse etnische achtergrond in Amsterdam en Den Haag gevolgd. Ook kunnen ze zelf, bijvoorbeeld via muziek of video, inzicht geven in hun leven.

Het tweede project omvat het bundelen en verspreiding van bestaande kennis en onderzoek. Lokale, nationale en internationale kennis zullen bij elkaar gebracht worden om inzicht te krijgen in de thematiek alsmede ontwikkelen van vernieuwing in de praktijk te ontwikkelen.  Project 3 omvat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgpraktijken. Het nieuwe onderzoek en de uitwisseling en bundeling van bestaande kennis leiden samen tot handreikingen voor de praktijk.

Meer informatie

Producten

Titel: Arjan
Auteur: Hagar Jobse
Titel: Joram
Auteur: Hagar Jobse
Titel: Heb het over geld
Auteur: Charlotte Albers
Titel: ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’
Auteur: Monique Kremer
Link: https://bensajetcentrum.nl/assets/2020/07/Online-publicatie-Monique-Kremer.pdf
Titel: De eigenwaarde van geld
Auteur: Charlotte Albers en Monique Kremer
Titel: Werkplaats TUSSEN DRIE MUREN: JONGVOLWASSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING AAN HET WERK!
Auteur: Josien Arts, Ed van der Meulen, Aart van der Gaag
Titel: Slotconferentie "Ik wil ook gewoon een normaal leven"
Auteur: Monique Kremer, Jan tossenbro, Charlotte Albers, Josien Arts, Gabe de Vries, Abdullahi El Kartaoui, Evelien Damhuis, Daphne van Eden en Martin van de Lustgraaf.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aErqVcmsiME
Titel: Diner pentent
Auteur: Monique Kremer, Yvonne Heijnen-Kaales
Titel: Mini symposium voorbij straf en zorg
Auteur: Gertrude van den Brink, Marije Krimp, Monique Kremer, Charlotte Albers, Yvonne Heijnen-Kaales
Titel: Academische werkplaats "Goed met je geld, goed met je leven?"
Auteur: Charlotte Albers, Roeland van Geuns, Annette Druijf
Titel: Focus op onderzoek
Auteur: Charlotte Albers, Fatiha el-Hajjari Rafaella van den Bosch Abdullahi el-Kartaoui
Titel: De arbeidsmarkt moet weer dichter bij mensen komen
Auteur: Monique Kremer
Magazine: tijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Titel: Heb het eens over geld
Auteur: Charlotte Albers en Annelies Christiani
Titel: Projectpagina Meer op eigen benen
Auteur: Ben Sajet Centrum
Link: http://www.bensajetcentrum.nl/project/meer-op-eigen-benen

Verslagen


Eindverslag

Het kennisnetwerk Meer op Eigen Benen heeft als doel om beter zicht te krijgen op de participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de grootstedelijke multiculturele context, alsmede op zinvolle zorg en ondersteuningstrajecten vanuit verschillende instellingen (forensische zorg, reclassering, gemeente, zorginstellingen), waarbij aandacht is voor de rol van de sociale omgeving en de bredere samenleving (de "participatiesamenleving"). Voor dit deelproject heeft het BSC samenwerking gezocht met Middin een zorgorganisatie in Den Haag, waar Cordaan vaker mee samenwerkt op dit thema.

Het kennisnetwerk concentreert zich op 3 vragen:
1. Welke factoren zijn van invloed op participatie (werken, leren sociale relaties) van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de complexe grootstedelijke context, en in hoeverre en op wat voor wijze speelt de etnische achtergrond daar een rol bij?
2. Welke aanpakken zijn het meest effectief om de participatie van deze jongvolwassenen te bevorderen?
3. Hoe kunnen verworven inzichten worden vertaald naar de zorgpraktijk en naar beroepsopleidingen?

Het kennisnetwerk heeft als taak om nieuwe inzichten te genereren over de participatiekansen en barrières van jongvolwassenen, met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de vraag naar de etnische factor.

Kenmerken

Projectnummer:
845004003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. Y. Heijnen-Kaales MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Ben Sajetcentrum