Mobiele menu

Mentale vitaliteit op de werkvloer, van data naar daad! Door het combineren van data-analyse en actieleren inzicht te verkrijgen in de succesfactoren met betrekking tot de mentale vitaliteit en veerkracht binnen de organisatie om de psychische gezondheid

Projectomschrijving

Het waarom, de toegevoegde waarde wat GROBA wil bereiken is het vergroten van de mentale vitaliteit en psychische gezondheid van de werknemers. Dit wil GROBA op een innovatieve en praktische manier doen, door op inspirerende wijze de werknemers te activeren en alle kennis en verandering te borgen. Door de Covid-19 omstandigheden staat ook GROBA voor een uitdaging en ziet de urgentie om hun werknemers mentaal vitaal en veerkrachtiger te maken binnen de organisatie. De Covid-19 leverde veel stress op waardoor (Psychische) uitval en verloop een groot risico is. Maar juist nu, de tijd na deze intensieve periode, wordt er veel van de werknemers gevraagd. Dit vraagt om goed werkgeverschap en de juiste investering in het welzijn van de werknemers. De integrale en duurzame aanpak bestaat uit; Stap 1 Scope definiëren, Stap2 Activatie, Stap3 Nulmeting, Stap4 Data analyse, Stap5 Implementatie, Stap6 Meting &realisatie en Stap7 Consolidatie&borging. Dit alles draagt bij aan de mentale vitaliteit.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het waarom, de toegevoegde waarde wat GROBA wil bereiken is het vergroten van de mentale vitaliteit en psychische gezondheid van de werknemers. Dit wil GROBA op een innovatieve en praktische manier doen, door op inspirerende wijze de werknemers te activeren en alle kennis en verandering te borgen. Door de Covid-19 omstandigheden staat ook GROBA voor een uitdaging en ziet de urgentie om hun werknemers mentaal vitaal en veerkrachtiger te maken binnen de organisatie. De Covid-19 leverde veel stress op waardoor (Psychische) uitval en verloop een groot risico is. Maar juist nu, de tijd na deze intensieve periode, wordt er veel van de werknemers gevraagd. Dit vraagt om goed werkgeverschap en de juiste investering in het welzijn van de werknemers. De integrale en duurzame aanpak bestaat uit; Stap 1 Scope definiëren, Stap2 Activatie, Stap3 Nulmeting, Stap4 Data analyse, Stap5 Implementatie, Stap6 Meting &realisatie en Stap7 Consolidatie&borging. Dit alles draagt bij aan de mentale vitaliteit.

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220032
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Lodder
Verantwoordelijke organisatie:
GROBA B.V.