Mobiele menu

Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie

IKNL-pilot palliatieve sedatie zorgt voor kennis en bevordert samenwerking

IKNL start een pilot multidisciplinair samenwerken over palliatieve sedatie. De pilot is een vervolg op het ZonMw project “multidisciplinaire samenwerkingsafspraken bij palliatieve sedatie in de 1e lijn”.  Het belangrijkste resultaat van dit eerdere project was: gezamenlijk scholen van huisartsen en wijkverpleegkundigen leidt tot het maken van samenwerkingsafspraken. In de nieuwe pilot volgen medisch specialisten en verpleegkundigen een scholingsmodule waarin de KNMG richtlijn palliatieve sedatie centraal staat. Kennis over de richtlijn, samenwerken en afspraken maken over palliatieve sedatie zijn onderdelen van de pilot.

 

IKNL ontwikkelt het scholingsmateriaal , onderdeel is de IKNL-checklist (een hulpmiddel bij het uitvoeren van palliatieve sedatie).  De pilot vindt plaats in drie nog te selecteren ziekenhuizen.


Vervolg
Bij een succesvolle pilot (de deelnemers hebben meer kennis en werken beter samen) neemt IKNL de scholing op in haar opleidingsaanbod.

Producten

Titel: Palliatieve sedatie in het ziekenhuis
Auteur: Marjolein van Meggelen Marlene Middelburg-Hebly Anke van der Vegte
Magazine: Pallium
Titel: Pilot Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie in het ziekenhuis

Verslagen


Eindverslag

De pilot Multidisciplinaire samenwerkingafspraken palliatieve sedatie in ziekenhuizen heeft als doel het gebruik van de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie in de ziekenhuizen te bevorderen opdat de kwaliteit van sterven voor patiënten in het ziekenhuis verbetert. Medisch specialisten en verpleegkundigen van drie ziekenhuizen volgden gezamenlijk twee scholingsmodules en een casusbijeenkomst. De pilot bestond uit twee delen, een ontwikkelfase en een testfase.
In de ontwikkelfase zijn een onderwijsmodule, een train-de-trainer module en een handleiding voor implementatie ontwikkeld. Tijdens de testfase zijn de onderwijsmodule en een casusbijeenkomst gegeven door consulenten palliatieve zorg. 23 Afdelingen waren betrokken. De deelnemers (n=61) rapporteren meer kennis over palliatieve sedatie en betere samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
115200011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.H. Middelburg-Hebly
Verantwoordelijke organisatie:
Integraal Kankercentrum Nederland