Mobiele menu

Ontwikkeling van een toolkit: Best practices voor het bieden van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie

Projectomschrijving

Betekenisvolle activiteiten ontstaan uit een goede samenwerkingsrelatie tussen zorgprofessionals, mensen met dementie en naasten. Ze verbeteren de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de sociale relaties van mensen met dementie en naasten. Welke betekenisvolle activiteiten kunnen er worden aangeboden, hoe kies je een activiteit en wat past het beste bij welke bewoners? Het kiezen en toepassen van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie blijkt in de praktijk lastig.

Aanpak/werkwijze

Samen met zorgprofessionals, vrijwilligers, mensen met dementie en naasten wordt daarom een toolkit (wegwijzer) ontwikkeld voor het kiezen, uitvoeren en evalueren van geschikte betekenisvolle activiteiten. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

  1. Hoe wordt de keuze gemaakt welke activiteit bij welke bewoner wordt ingezet?
  2. Welke kenmerken, voorkeuren en mogelijkheden van de bewoners hangen samen met succesvolle betekenisvolle activiteiten?
  3. Kan er op basis van kenmerken van de bewoners worden bepaald welke best practice het beste ingezet kan worden bij die persoon? 
  4. Wie voeren de best practices uit? 
  5. Wat zijn faciliterende en belemmerende factoren die naasten en zorgprofessionals ervaren bij het kiezen van persoonsgerichte, betekenisvolle activiteiten?
  6. Welke best practices moeten in de toolkit komen voor optimale aansluiting bij de behoefte en mogelijkheden van de praktijk?

Samenwerkingspartners

Om tot een optimale toolkit te komen, is samenwerking met alle betrokkenen en aandacht voor de invoering in de praktijk een belangrijk onderdeel van het project.

Verwachte resultaten

  • Een toolkit (wegwijzer) voor het kiezen, uitvoeren en evalueren van geschikte betekenisvolle activiteiten
  • Een set van klinische aanbevelingen voor verdere implementatie in de praktijk
  • 4 artikelen, waarin o.a. de bevindingen van het onderzoek, focusgroepen en interviews met naasten, vrijwilligers en zorgprofessionals worden beschreven

Producten

Titel: WOC
Auteur: Marlon Smeitink, Miriam Haaksma, Hanneke Smaling, Wilco Achterberg, Monique Caljouw
Titel: Developing a toolkit with mEaNingful ACTivities for nursing home residents in the Netherlands
Auteur: Marlon Smeitink, Hanneke Smaling, Miriam Haaksma, Wilco Achterberg, Monique Caljouw
Titel: ENACT – Toolkit BetekENisvolle ACTiviteiten
Auteur: Marlon Smeitink
Titel: Activities for Residents of Dutch Nursing Homes during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study
Auteur: Smeitink, M.M.P.; Smaling, H.J.A.; van Tol, L.S.; Haaksma, M.L.; Caljouw, M.A.A.; Achterberg,W.
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health

Kenmerken

Projectnummer:
639003901
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Hanneke Smaling
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum