Mobiele menu

Regio Haringvliet: voorbereiding versterking samenwerking in de eerste lijn

Knelpunten in de eerstelijnszorg in de regio Haringvliet zijn een versnipperde samenwerking, een lage organisatiegraad en naderende pensioenleeftijd van praktijkhouders. Uitdagingen hierbij zijn de sterke vergrijzing en steeds minder beschikbare mantelzorgers.

Doel

Het doel van dit project is om de samenwerking in de eerstelijnszorg te verbeteren, met betrokkenheid van zorginstellingen en de gemeenten.

Doelstellingen

Doelstellingen zijn een:

  • regionale visie en maatschappelijke doelstelling opstellen
  • samenwerkingsnetwerk opzetten
  • netwerk- en routekaart uitwerken

Samenwerkingspartners

De subsidieaanvraag voor dit project is ingediend door Zorggroep Haringvliet, Cohaesie Zorg, Careyn, Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee en CZ-groep voor de regio Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee.

Kenmerken

Projectnummer:
10880012310009
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.A.E. Gloudemans
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Haringvliet B.V.
Afbeelding

Voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Er is hard gewerkt aan de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 om de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg. Dit project heeft een voorbereidingssubsidie ontvangen om regionale implementatie van de visie voor te bereiden. Bekijk de andere projecten.