Mobiele menu

Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets (RHYME-RCT)

Hoge bloeddruk komt voor bij 1 op de 4 Nederlanders, waarvan 10-15% niet onder controle komt met geneesmiddelen. Dit zorgt voor een hogere kans op hart- en vaatziekten.
Voor een deel komt dit omdat medicatie niet goed wordt ingenomen, bijvoorbeeld door vergeten of (angst voor) bijwerkingen. Omdat de oorzaak voor iedereen anders is, is de oplossing dit ook.

Studie

In de Resistent HYpertension: MEasure to ReaCh Targets (RHYME-RCT) zijn eerst geneesmiddelspiegels gemeten met behulp van een vingerprik. Indien een geneesmiddel niet was ingenomen, is feedback gegeven specifiek gericht op de onderliggende oorzaak.

Resultaten

Het project is voortijdig stopgezet omdat het niet haalbaar bleek voldoende patiënten te includeren. Bij een groot deel van de patiënten verbeterde na het ontvangen van alleen al informatie over de studie de bloeddruk zodanig dat ze niet langer aan de inclusiecriteria voldeden. Daarnaast toonde een interim analyse futiliteit van de interventie aan.
Uiteindelijk zijn 100 patiënten geïncludeerd, waarvan de helft wel feedback ontving, de andere helft niet. Opvallend genoeg was de bloeddrukregulatie bij zowel de controle- als de interventiegroep na een jaar beter. Waarschijnlijk was de extra aandacht tijdens deelname aan de studie al nuttig. Wel leek de therapietrouw specifiek verbeterd in de groep patiënten die feedback ontvingen (interventiegroep).  De onderzoekers gaan daarom door met deze ontwikkeling.
 

Samenvatting bij start

In het Erasmus MC is een methode ontwikkeld om in bloed – via een vingerprik verkregen (dried blood spot (DBS)-methode) – concentraties van bloeddrukverlagende medicijnen te meten. Deze methode kan worden gebruikt bij patiënten met moeilijk behandelbare hypertensie om vast te stellen of alle medicatie juist is ingenomen. 

Studie

In deze multicenter, gerandomiseerde studie zullen medicijnconcentraties bij de helft van de mensen wel, en bij de andere helft niet teruggekoppeld worden met behulp van een communicatiestrategie. Deze strategie is ontwikkeld door een psycholoog en een socioloog en gaat in op de redenen van eventuele therapieontrouw.

Verwachte uitkomsten

Als de methode effectief blijkt om bij patiënten goede bloeddrukregulatie te bewerkstelligen, kan dit leiden tot minder hart- en vaatziekten en minder kosten van dure, belastende behandelingen. Daarnaast zou de methode bij de huisarts ingezet kunnen worden waarbij de aandacht naar het onderliggende probleem van therapieontrouw gaat  voordat de patiënt doorverwezen wordt.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

In de media

ZonMw steunt hypertensie-studie (19 juli 2017, Erasmus MC)

Kenmerken

Projectnummer:
848016003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Versmissen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum