Mobiele menu

Vervolg

Onderzoek

Het bleek lastig te zijn deelnemers voor het onderzoek te werven. Met name vanwege de kwetsbare situatie waarin zij zich bevinden zien veel patiënten deelname aan het onderzoek niet zitten. Uiteindelijk deden 64 patiënten mee. Van hen voldeden - volgens de SCAN 2.1 - slecht 2 patiënten (3%) aan alle criteria die worden gesteld aan de psychiatrische diagnose 'depressie'. Dit percentage is veel lager dan in veel andere studies wordt gemeld, stellen de onderzoekers.
Vanwege het lage percentage patiënten met een depressie was het niet mogelijk na te gaan hoe geschikte de BDI-II is voor het opsporen van depressie bij mensen met kanker in de palliatieve fase.

Zorg

De onderzoekers constateren dat de palliatieve patiënten wel veel klachten melden die passen bij depressie. Deze hangen evenwel sterk samen met de lichamelijke klachten die zij ondervinden. De onderzoekers stellen dan ook dat de vragenlijsten (BDI-II, HADS en MSAS-SF) niet erg specifiek zijn om depressie te meten bij mensen met kanker in de palliatieve fase.
Uit de interviews concluderen de onderzoekers dat de patiënten hun klachten van somberheid genuanceerd en in de context van hun situatie beschrijven. Velen kunnen ook goed aangeven wat hun kan helpen niet somber te worden. Huisartsen blijken veel aandacht te hebben voor de emotionele klachten van de patiënten en zelden tot nooit de diagnose depressieve stoornis (volgens de DSM classificatie) te gebruiken.

Aanbevelingen

Zorg

De onderzoekers stellen dat bij mensen in de palliatieve fase de psychiatrische benadering en wijze van diagnostiek van depressie niet lijkt te passen. 

Onderzoek

Verder onderzoek, bijvoorbeeld naar preventie van depressieve klachten, zou daarom niet moeten uitgaan van de psychiatrische definitie van depressie maar vanuit depressieve klachten (die dus niet noodzakelijkerwijs het gevolg hoeven te zijn van een (psychiatrische) depressie). Verder onderzoek zou in sterke mate moeten worden opgezet vanuit het perspectief van de patiënt.

Kenmerken

Projectnummer:
11500007
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2007
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc