Mobiele menu

Sigma, NPZ R&o

Projectomschrijving

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) voert samen met Leliezorggroep (LGZ) het SigMa-project uit. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners.

Werkwijze

De methodiek wordt gebruikt op een locatie waar cliënten wonen met de diagnose Korsakov. Bij deze groep komen relatief veel oncologische aandoeningen voor, gerelateerd aan verslavingsproblematiek.

Verwacht resultaat

De zorgprofessionals willen meer structurele aandacht voor palliatieve zorg door de zorg te intensiveren en kwalitatief te verbeteren door de instrument(en) en de eindproducten van de inzet van de SigMa-methodiek te gebruiken om het gesprek te voeren in het multidisciplinaire team over markering, communicatie, beleid en interventies voor betreffende cliënt (proactieve zorgplanning).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van het gekozen implementatie project is om de palliatieve zorg te verbeteren door het implementeren van de SigMa-methodiek waarbij ondersteuning wordt geboden om op zoek te gaan naar instrumenten voor het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) is Leliezorggroep (LGZ) een grote zorgaanbieder van zowel intra- als extramurale zorg. LZG kent een expertgroep Palliatieve Zorg met als onderdeel de vakgroep palliatief verpleegkundigen. Deze expertgroep is verantwoordelijk voor het faciliteren en implementeren van goede palliatieve zorg LGZ breed. De expertgroep werkt met een jaarplan vanuit een concrete visie in de vorm van een werkplan, en geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen LZG. Inzet van de SigMa-methodiek biedt daarbij de mogelijkheid om het kwaliteitskader vorm te geven binnen het zorgteam. Afhankelijk van de uitkomst van de 1e fase binnen het project, de inventarisatie, is de verwachting dat veel onder de domein 2, te weten structuur en proces beschreven standaarden en criteria op het gebied van markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, het individuele zorgplan en coördinatie en continuïteit van zorg toegepast kunnen worden tijdens de dagelijkse zorgverlening. Op de locatie Slingedael wonen cliënten met de diagnose Korsakov in een specifieke, op hen toegespitste omgeving. Binnen deze doelgroep komen relatief veel oncologische aandoeningen voor, gerelateerd aan de verslavingsproblematiek van deze cliënten. De zorgprofessionals binnen 2 teams van deze locatie willen meer structurele aandacht voor palliatieve zorg door de huidige palliatieve zorg te intensiveren en kwalitatief te verbeteren met behulp van passende instrumenten afgestemd op de lokale omstandigheden. Daarom wil LZG op deze locatie beginnen met implementeren van de SigMa methodiek en deze later uitrollen naar andere locaties. In de projectgroep zitten de netwerkcoördinator, een implementatiedeskundige en een communicatiedeskundige. Zij zullen de ervaringen bij LGZ met de SigMa-methodiek tijdens en na het project verder verspreiden in het netwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ingebedde structuur van het netwerk. Het netwerk is verdeeld in 8 deelgebieden (ketens) hier komen zorgprofessionals gemiddeld 4 maal per jaar bijeen om volgens het ketenjaarplan onder leiding van de lokale keten coördinator casuïstiek te bespreken, samenwerkingsafspraken te maken, deskundigheid te bevorderen. Doordat deze structuur al jaren bekend is bij alle netwerkpartners wordt hiervan gebruik gemaakt bij de implementatie en borging van de interventie op netwerkniveau.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001917
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken