Mobiele menu

Subsidieaanvraag inclusieversneller DART The cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with intra-articular distal radius fractures.(dossiernummer 837004022).

Projectomschrijving

Met de DART studie wordt gekeken wat de beste behandeling is voor polsbreuken bij mensen boven de 65: opereren of in het gips. De inclusieperiode van de DART studie is afgerond. Er zijn in totaal 138 patiënten geïncludeerd, waarvan 32 binnen de periode van de inclusieversneller subsidie. Dankzij de inclusieversneller subsidie hebben wij een animatie video kunnen maken voor patiënten, waarin het doel van het onderzoek wordt uitgelegd. Ook hebben wij een ‘per patient fee’ kunnen toekennen. De deelnemende centra worden zo gecompenseerd voor de tijd die ze steken in het zoeken naar deelnemers en het includeren van de deelnemers. Daarnaast hebben wij veel bezoeken kunnen afleggen naar de deelnemende centra om daar een nieuwe presentatie te geven. Door middel van de inclusieversneller subsidie hebben wij een mooie eindsprint in kunnen zetten en met voldoende deelnemers de studie kunnen afronden! In 2022 wordt de follow-up periode afgerond en we kijken ernaar uit om alle data te analyseren.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Producten

Titel: Distale radiusfracturen bij mensen van 65 jaar en ouder: opereren of in het gips?
Auteur: Esther Kret, Anouk Kruiswijk, Dirk ter Meulen
Magazine: In dit Verband
Link: https://www.gipsverbandmeester.nl/uploads/files/In%20dit%20Verband/2020-4.pdf
Titel: DART patiënt video
Auteur: Cooler Media DART studie team
Link: https://dartstudie.nl/
Titel: Zakkaartje DART
Auteur: D.P. ter Meulen E.J. Kret
Link: https://dartstudie.nl/uploads/2020/09/2020-09-02%20Zakkaartje%20DART.pdf

Verslagen


Eindverslag

Bij de DART studie doen we onderzoek naar de beste behandeling bij een polsbreuk bij patiënten van 65 jaar en ouder: opereren of in het gips. De inclusieperiode van de DART studie is nu afgerond. Er is hard gewerkt om kandidaten te vinden en relevante gegevens te verzamelen. Er zijn in totaal 138 patiënten geïncludeerd, waarvan 116 patiënten de follow-up periode van een jaar al hebben voltooid. Dit jaar wordt de follow-up periode afgerond. De belangrijkste uitkomst is de functie van de pols, die we meten met een vragenlijst.

De inclusieperiode van de DART studie is afgerond. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt om kandidaten te vinden en informatie van bestaande deelnemers te verzamelen. Er zijn in totaal 133 patiënten geïncludeerd. Bovendien hebben maar liefst 90 patiënten de volledige follow-up periode van een jaar voltooid. We kijken er naar uit volledige follow-up periode te voltooien.

Samenvatting van de aanvraag

De DART is een veelbelovend maar vertraagd project. De DART studie heeft een ‘boost’ nodig om een eindsprint in te zetten. Op dit moment zijn 100 van de 154 patiënten geïncludeerd. Ondanks dat includeren vertraagd verloopt zijn er de afgelopen 2 jaar geen maanden geweest waarin geen patiënt is geïncludeerd. De bereidheid om te includeren en draagvlak onder de (orthopedisch) chirurgen is aanwezig. Echter kost het screenen en informeren van patiënten veel tijd. Dit is dan ook het grootste knelpunt van deze studie. We hebben daarom in overleg met onze deelnemende centra 4 stimulerende activiteiten bedacht, namelijk; ‘per patient fee’, animatie video’s, extra bezoek ziekenhuizen en commitment van wetenschappelijke verenigingen. Met deze activiteiten verwachten wij een verdubbeling van het aantal inclusies per maand te bewerkstellingen. Momenteel zijn er nog 54 inclusies nodig van de 154. Met de inclusieversneller kunnen wij een inclusiesnelheid realiseren van 9 inclusies per maand i.p.v. de huidige 4,7. Dan zouden wij nog 6 maanden vanaf nu nodig hebben om alle patiënten te includeren. De verwachte afronding van de inclusieperiode is dan november 2020. Dit geeft een tijdswinst van 6 maanden vergeleken met de gemiddelde inclusiesnelheid per maand van de afgelopen 3 maanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10330112010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.W. Poolman MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG