Mobiele menu

Towards personalized care and reduction of chronicity in patients with Obsessive Compulsive Disorder

Dwanggedachten en dwanghandelingen kenmerken een Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCS). OCS is een ernstige ziekte die meestal chronisch verloopt. Tot nu toe is cognitieve gedragstherapie (CGT) de best bewezen behandeling voor OCS. Er zijn aanwijzingen dat een nieuwe psychotherapie, de Inference Based Approach (IBA) ook effectief is voor OCS, misschien zelfs effectiever dan CGT voor patiënten die hun dwanggedachten heel overtuigend vinden.

Patiënten geven aan dat zij uitkijken naar een nieuwe effectieve psychotherapie voor OCS, bij voorkeur één die beter te verdragen is dan CGT. Zij wensen een betere behandelbaarheid van OCS, voor zichzelf en voor de volgende generatie.

Doel

Dit onderzoek bestudeert de effectiviteit van CGT en IBA, maar bepaalt ook hoe beide therapieën werken op hersenniveau. Zo draagt het bij aan betere behandelbaarheid van OCS.

Werkwijze

Om chroniciteit van OCS terug te dringen, moeten we begrijpen welke kenmerken van patiënten bepalen of iemand profiteert van een behandeling (bijvoorbeeld de manier waarop delen van de hersenen met elkaar in verbinding staan) en we moeten meer begrijpen van de werkingsmechanismen van behandelingen. Door een groep patiënten CGT te geven, en een andere groep IBA, en door van patiënten in beide groepen, vooraf en na de behandeling hersenscans te maken, kunnen we te weten komen welke behandeling voor wie het meest geschikt is. Dan kunnen er meer mensen genezen.

Betrokkenheid patiënten

Patiënten werken mee aan de studie. Zij geven aan welke effecten van therapie we vooral moeten meten, zij schrijven en verspreiden informatie over de studie, beoordelen de last die deelname aan de studie met zich meebrengt en adviseren aanpassingen. Zij werken mee aan het maken van een eHealth gedeelte van de behandeling, zijn contactpersoon voor deelnemers aan de studie en zorgen voor verspreiding van de resultaten onder patiënten. Een focusgroep van de Angst-, Dwang- en Fobiestichting geeft steeds vanuit patiënten-perspectief feedback op de voortgang van de studie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636310004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. H.A.D. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal