Mobiele menu

Vernieuwde Palliantie ronde 2019 praktijkOog voor naasten (2 ON2) Netwerk palliatieve zorg Midden-Holland

Projectomschrijving

In het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland (Transmuraal Netwerk MH) gaan 3 organisaties werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

Werkwijze

Binnen ON2 worden 4 ZonMw-projecten die aandacht hebben voor naasten bijeengebracht: Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek ook aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. De 3 deelnemende organisaties (De Zevenster, Welthuis en ZorgBrug) gaan intern kijken hoe de ON2 methodiek te implementeren en te borgen is en laten andere belangstellende organisaties uit het netwerk meeliften.

Verwacht resultaat

Het doel van deelname aan het ON2 project is zorgen dat alle naasten in regio Midden Holland als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

implementatie van de ON2 methodiek leidt ertoe dat: Zorgverleners van de deelnemende organisaties hebben oog voor de naasten van alle patiënten/bewoners die in de palliatieve fase zijn; Zij geven deze naasten voorzorg, en na overlijden nazorg aan nabestaanden, zoals geformuleerd in hun maatwerkplan* van aanpak waarin onderdelen van de voorzorg en nazorg zijn beschreven; Zij hebben het geven van structurele aandacht voor naasten en nabestaanden opgenomen in de werkprocessen van de organisatie. De partners in het Netwerk Palliatieve zorg Midden-Holland hebben het Kwaliteitskader palliatieve zorg omarmd. Zoals het Kwaliteitskader voorschrijft, is het van groot belang om oog te hebben voor de naasten. Rouwen begint bij het stellen van een fatale diagnose. De verwanten anticiperen hierop. Door dit goed te begeleiden kunnen de verwanten het rouwproces beter voltooien. Maar wat is goed? We weten dat “het niet goed begeleiden” van rouw bij verwanten kan leiden tot ernstig mate van beperking in sociaal en beroepsmatig functioneren. Bij het verlenen van de palliatieve zorg, ontstaat de unieke situatie dat de verwanten mede begeleidt kunnen worden. In Midden-Holland willen meerdere partijen deze begeleiding professioneel en methodisch inzetten, zodat het maximale bereikt kan worden. Deze verbeterslag willen we maken middels de ON2 methodiek met meer partijen dan de deelnemers aan dit onderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001912
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.S. Weverling
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland