Mobiele menu

Versterken van de aanpak van overgewicht en de preventie infrastructuur in Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen

Projectomschrijving

Vraagstuk

De helft van Nederlanders is te zwaar. Gemeenten ervaren bij de aanpak van overgewicht een aantal belemmeringen, bijvoorbeeld rondom bestuurlijk commitment, borging, domeinoverstijgende samenwerking, de randvoorwaarden en het betrekken en bereiken van kwetsbare doelgroepen.

Onderzoek

De gemeenten worden via lokale en regionale leerkringen met raad en daad ondersteund door oa een actiebegeleidend onderzoeker/facilitator. We onderzoeken of het samen leren helpt in het versterken van de aanpak: wordt de aanpak bijgestuurd? Kunnen we zo resultaten beter zichtbaar maken? En helpt lerend monitoren om de partners en inwoners betrokken te houden en het draagvlak te behouden?

(Verwachte) Uitkomst

Het doel van dit project is het versterken van de bestaande overgewicht aanpak in Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen, door oplossingen te vinden voor de ervaren belemmeringen via lerend monitoren. Het implementatieteam gaat de resultaten delen met andere gemeenten, zodat ook zij hun preventieve aanpak kunnen verbeteren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De helft van Nederlanders is te zwaar. Op het gebied van overgewicht zijn er grote gezondheidsverschillen, waarbij mensen met een slechtere sociaaleconomische positie (en hun kinderen) vaker te zwaar zijn en minder mogelijkheden hebben voor gezonde voeding, sporten en bewegen. Zo ook in gemeenten Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen. Net als veel gemeenten in Nederland zijn zij aan de slag met de aanpak van overgewicht vanuit (de ontwikkeling van) een lokaal preventieakkoord. Zij proberen tot een passende, effectieve aanpak te komen en hun lokale preventie infrastructuur te versterken. Hoewel er veel kennis voorhanden is, bijvoorbeeld op het gebied van effectieve interventies, werkzame principes en implementatie, lopen gemeenten in de praktijk bij de aanpak van overgewicht tegen een aantal belemmeringen aan. Deze belemmeringen liggen op aspecten als (1) het bestuurlijk commitment krijgen en behouden en verbinden met het operationeel niveau, (2) de aanpak borgen in beleid, (3) domein-overstijgende samenwerking, (4) het organiseren van benodigde randvoorwaarden zoals regie/leiderschap, draagvlak, duurzaamheid en financiën, (5) het betrekken van inwoners en bereiken van kwetsbare doelgroepen, (6) hoe lokale preventiestructuren te verstevigen en (7) hoe lerend monitoren vorm te geven. Het doel van dit project is het versterken van de bestaande aanpak van overgewicht in gemeenten Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen door in te zetten op Samen leren en Lerend monitoren. Iedere lokale leerkring gaat op basis van observe-reflect-plan-act cyclus samen met een actiebegeleidend onderzoeker/facilitator aan de slag met het lerend monitoren om zo stap voor stap de aanpak van overgewicht te versterken, met speciale aandacht voor mensen in achterstandsituaties. In een regionale leerkring gaan alle gemeenten samen leren. In de interactieve leerkringbijeenkomsten draait het om uitwisseling van ervaringen, inspirerende goede voorbeelden delen, toepassing van beschikbare kennis vanuit het land en het maken van een vertaalslag naar de eigen lokale context. In de regionale en lokale leerkringen komen kennis vanuit wetenschap, praktijkkennis van professionals en kennis van de einddoelgroep (ervaringen, behoeften en wensen van inwoners) bij elkaar om gezamenlijk toepassen op het versterken van de aanpak van overgewicht. Dit project gaat niet alleen helpen met het versterken van de bestaande lokale aanpakken van overgewicht en de preventie infrastructuur, het gaat ook inzicht opleveren in de waarde van het lerend monitoren. Samen met de lokale leerkringen gaan we het gedachtegoed rondom preventie infrastructuur en toepassing van collective impact principes verder doorontwikkelen en gaan we methoden ontwikkelen om het lerend monitoren in praktijk vorm te geven. We onderzoeken ook of het systematisch samen leren en lerend monitoren helpt in het versterken van de aanpak: wordt de aanpak bijgestuurd? Met onze aanpak geven we inzicht in de impact en wat wel en wat niet werkt. Kunnen we zo resultaten beter zichtbaar maken? En helpt lerend monitoren om de benodigde partners en inwoners betrokken te houden en draagvlak voor de aanpak bij alle belanghebbenden te behouden? Deze inzichten over de preventie infrastructuur, collective impact en lerend monitoren gaan ook andere gemeenten helpen in het verder versterken van de bestaande aanpak van overgewicht voor mensen in achterstandssituaties.

Kenmerken

Projectnummer:
555001033
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G.A.J. Fransen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Wijchen