Mobiele menu

VIMP Palliatieve zorg ten benoeve van de implementatie van het goede voorbeeld Palliatieve thuiszorg (PaTz)

Projectomschrijving

Producten

Titel: website stichting PaTZ

Verslagen


Eindverslag

De subsidie ten behoeve van het bevorderen van de implementatie van de PaTZ methodiek in de huisartsenpraktijk heeft ervoor gezorgd dat de uitrol van PaTz in de eerste lijn een impuls heeft gekregen.
Er is tussen stichting PaTz en NHG samenwerking opgepakt, waarbij het Nederlands Huisartsen Genootschap de methodiek als goed voorbeeld, dat de palliatieve zorg in de thuissituatie bevordert, heeft erkend. Zowel op bestuurlijk niveau, als op uitvoerend niveau zijn hierin vorderingen gemaakt.
Op bestuurlijk en beleidsmatig niveau is gewerkt aan een gezamenlijke strategie om te komen tot verdere uitrol van PaTz. Hiertoe is samenwerking gezocht met V&VN en IKNL
Op uitvoerend niveau is een toolkit en de website met informatie voor voor de PaTz groepen verder ontwikkeld. De scholing voor de voorzitters van PaTz groepen is ontwikkeld, gegeven en positief beoordeeld.

Samenvatting van de aanvraag

Landelijke implementatie van de PaTz methodiek Basale palliatieve zorg thuis kan goed geleverd worden door huisartsen en wijkverpleegkundigen. De PaTz-methode helpt daarbij doordat geleerd wordt patiënten in de palliatieve fase tijdig te signaleren en op te nemen in een Palliatieve Zorg Register. Door met patiënten in overleg te gaan over de gewenste zorg en dit vast te leggen in een zorgplan kan de gewenste zorg op de juiste plek uitgevoerd worden. Sinds de start van het PaTz project is het enthousiasme onder huisartsen en wijkverpleegkundigen gegroeid. Er is veel belangstelling voor het starten van PaTz groepen. Om deze groepen te kunnen begeleiden, te zorgen dat ze goed ingewerkt worden in de methode, en zo te zorgen het gemeengoed wordt, is het nodig dat er een breed inzetbare toolkit komt. Door de toolkit samen met het NHG te ontwikkelen, en gebruik te maken van de kanalen en het gezag van het NHG is het mogelijk een groot deel van de huisartsen te bereiken. De resultaten van dit project zijn een aantal producten die leiden tot professionaliseren van de PaTz methode dat landelijke implementatie op brede schaal mogelijk is. De overdraagbaarheid van de Patz-methode wordt op die manier niet afhankelijk van de initiatiefnemers maar krijgt een professionele basis. De producten moeten het mogelijk maken om nieuwe PaTz groepen op een systematische manier op te starten en te begeleiden waardoor de doelstelling van het PaTz concept gewaarborgd blijft. Er wordt een toolkit ontwikkeld met een scholingsprogramma voor de startbijeenkomst, de voorzitters van de PaTz groepen en een informatiemap voor PaTzgroepen. Verder wordt een website gemaakt met relevante informatie. Daarnaast worden huisartsen rechtstreeks geïnformeerd over PaTz via het NHG, door middel van een artikel en het ontwikkelen van een lesprogramma in de opleiding tot kaderarts palliatieve zorg. Het NHG en St. PaTz ontwikkelen de train-de-trainer in samenwerking met het IKNL

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.H. van Venrooij
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Huisartsen Genootschap