werktitel MDT Hogeland

Projectomschrijving

De MDT-reis

Dit reguliere MDT-project laat jongeren via kunst, cultuur en ambacht werken voor hun eigen ontwikkeling én voor de samenleving. Ze kunnen hier zowel individueel (bijv. door middel van een stage of werkervaringsplek) of in een groep (bijv. vrijwillig samenwerken aan een theaterproductie) mee aan de slag. Bij deze laatste vorm kiezen de jongeren niet uit activiteiten, maar bedenken ze die zelf vanuit hun eigen vraag of behoefte. Een belangrijke voorwaarde voor deze activiteiten is dat ze van betekenis zijn voor de samenleving.

De duur en intensiteit van de MDT-reis varieert. Zo kunnen jongeren in 4 weken een evenement met sociale impact organiseren, zoals een kunstbelevingsproject voor mensen met dementie. Ze kunnen er ook voor kiezen om in 3 maanden al experimenterend en improviserend een verschil te maken, bijvoorbeeld door artbased research te doen naar de mogelijkheden voor een school die binnenkort leeg komt te staan. Tot slot is er de slow-cooking-variant, waarin de jongeren gedurende 6 maanden tijd en aandacht krijgen voor persoonlijke ontwikkeling.

Elke MDT-reis begint met het bepalen van de talenten van de jongeren en de behoefte van de doelgroep en/of organisatie. Vervolgens ontwikkelen de jongeren een activiteit voor de doelgroep en/of organisatie, waarbij er aandacht is voor samenwerken, dialoog en reflectie. In de fase daarna voeren de jongeren de activiteit uit en presenteren ze het samen met de doelgroep en/of organisatie binnen hun gemeenschap. Ze sluiten de MDT-reis af met een evaluatie en reflectie met de procesbegeleiders en de projectgroep. Na afloop ontvangen de jongeren een certificaat.

Doelen/ beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren werken aan hun talenten door vanuit een eigen vraag of behoefte activiteiten te ontwikkelen die een verschil maken voor hun omgeving. Ze kunnen aan hun eigen toekomst werken op een werkervaringsplaats, of zetten samen met andere mensen of organisaties een eigen activiteit op. De procesbegeleiders zetten de jongeren zoveel mogelijk in hun kracht, zodat ze aan de ontwikkeling van hun competenties en talenten kunnen werken. De insteek van deze MDT-reis is dat de activiteiten van betekenis moeten zijn voor de gemeenschap. Deze benadering stimuleert de jongeren om naar hun eigen omgeving én de samenwerking met die omgeving te kijken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Door jongeren tijdens een stage of via een werkervaringsplek aan hun eigen toekomst te laten werken wordt goed werknemerschap of ondernemerschap gestimuleerd. De activiteiten die voortkomen uit vrijwillige samenwerkingsprojecten moeten impact hebben op de samenleving. Dit geeft jongeren niet alleen de kans om iets te betekenen voor hun leeftijdsgenoten, maar bijvoorbeeld ook voor ouderen met dementie.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Regio

Gemeente Het Hogeland.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Beknopte beschrijving doelgroep jongeren inclusief beschrijving witte vlek (max. 100 woorden) In de gemeente Het Hogeland wonen rond de 5500 jongeren van 14-27 jaar. Het is een plattelandsgemeente in een krimpgebied met aardbevingsproblematiek. De gemeente heeft twee scholengemeenschappen met circa 2000 leerlingen voor voortgezet onderwijs, waarvan 70% op praktijk-vmbo en 30% op havo-vwo-vwo+. Kenmerkend voor een groot deel van de jongeren is dat ze zelfstandig, solidair en ‘hands on’ zijn. Ze missen voorzieningen en plek om elkaar te ontmoeten en (veilig) te experimenteren en de wereld te ontdekken. Ter illustratie: in 10 van de 45 dorpen is een volledig pakket aan dagelijkse voorzieningen te vinden. Witte vlek: Er is nog geen MDT aanbod in gemeente Het Hogeland. Korte samenvatting projectplan (max. 200 woorden) De MDT Hogeland biedt jongeren een inspirerende MDT door ze met kunst, cultuur en ambacht te laten werken voor hun eigen ontwikkeling en de samenleving. Ze kunnen hier als individu of in een groep in drie verschillende sporen qua duur en intensiteit mee aan de slag. In 4 weken produceren de jongeren een evenement met sociale impact. Je kunt als jongere er ook voor kiezen om in 3 maanden experimenterend en improviserend het verschil maken. Tot slot is er de slow-cooking-variant: gedurende 6 maanden krijg je langere tijd en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. De procesbegeleiders zorgen voor kaders en bieden ruimte voor eigenaarschap van de jongeren, eigenaarschap is een impliciete voorwaarde. De begeleiders werken talentgericht mee aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren. Ieder MDT traject begint met een oriëntatie van ieders talenten en de behoefte van de doelgroep of organisatie. Vervolgens ontwikkelen de jongeren een activiteit voor de doelgroep of organisatie, waarbij aandacht is voor samenwerken, voor dialoog en reflectie. In de derde fase voeren de jongeren de activiteit uit en presenteren het met de doelgroep binnen hun gemeenschap. De jongeren ronden de MDT af met een evaluatie en reflectie samen met de procesbegeleiders en de projectgroep en ze ontvangen indien gewenst een MDT-certificaat.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110046
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
G.J. Jonker