Mobiele menu

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Zuidoost Utrecht Optimale palliatieve en palliatief-terminale zorg bij Zorggroep Charim 'Verbeteren van de palliatieve en palliatief-terminale zorg binnen Zorggroep Charim'

Projectomschrijving

Doel van het project<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Zorggroep Charim had als doel de palliatieve en terminale zorg aan cliënten en naasten te optimaliseren door inzet van zorgconsulenten. Dit zijn ervaren verpleegkundigen vanuit het hospice.

Resultaat van het project

In een jaar zijn 3 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsultent palliatieve zorg en zijn meteen gaan werken op 3 locaties. Dit werd gedurende het jaar uitgebreid naar 5 locaties en naar de thuiszorg. Ze werkten aan bekendheid onder zorgverleners en behandeldienst, kennis- en deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers en coachten en adviseerden hen.

Vervolg van het project

De deskundigheidsbevordering zal in het komende jaar worden vervolgd. Contact werd gelegd met vrijwilligersorganisaties in de regio(VPTZ, NPV) om meer aandacht (zorg) te verkrijgen voor de palliatieve en palliatief-terminale cliënt; ook deze contacten krijgen een vervolg. Vanuit de ontwikkelde visie op palliatieve zorg en de gestarte samenwerking binnen alle disciplines zijn ze enthousiast het 2e jaar in gegaan, wat wordt gebord door de zorggroep.

Verslagen


Eindverslag

Van 01-09-2014 tot en met 01-09-2015 heeft Zorggroep Charim gewerkt aan het Verbeterproject Zorgconsulenten palliatieve Zorg.
In dit jaar zijn 3 verpleegkundigen van Hospice De Wingerd, onderdeel van Zorggroep Charim, opgeleid tot zorgconsulenten palliatieve zorg. Zij zijn vanaf de start op drie Charimlocaties aan het werk gegaan. In de loop van het jaar hebben zij hun werkgebied uitgebreid naar 5 locaties en naar de thuiszorg van de zorggroep. De zorgconsulenten werkten aan bekendheid onder de zorgverleners en de behandeldienst. Zij werkten aan kennis- en deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers en coachten en adviseerden hen. Dit alles met als doel: het optimaliseren van de palliatieve en palliatief-terminale zorg voor alle cliënten en naasten van Zorggroep Charim.
Vanuit de ontwikkelde visie op palliatieve zorg en de gestarte samenwerking binnen alle disciplines zijn we enthousiast het tweede jaar in gegaan. Dit vervolgjaar wordt geborgd door Zorggroep Charim.

Samenvatting van de aanvraag

Doel van het project<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Zorggroep Charim had als doel de palliatieve en terminale zorg aan cliënten en naasten te optimaliseren door inzet van zorgconsulenten. Dit zijn ervaren verpleegkundigen vanuit het hospice.

Resultaat van het project

In een jaar zijn 3 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsultent palliatieve zorg en zijn meteen gaan werken op 3 locaties. Dit werd gedurende het jaar uitgebreid naar 5 locaties en naar de thuiszorg. Ze werkten aan bekendheid onder zorgverleners en behandeldienst, kennis- en deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers en coachten en adviseerden hen.

Vervolg van het project

De deskundigheidsbevordering zal in het komende jaar worden vervolgd. Contact werd gelegd met vrijwilligersorganisaties in de regio(VPTZ, NPV) om meer aandacht (zorg) te verkrijgen voor de palliatieve en palliatief-terminale cliënt; ook deze contacten krijgen een vervolg. Vanuit de ontwikkelde visie op palliatieve zorg en de gestarte samenwerking binnen alle disciplines zijn ze enthousiast het 2e jaar in gegaan, wat wordt gebord door de zorggroep.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. T. van Barneveld
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Charim