Update

Kennis over implementatie van doelmatige interventies September 2015 – dit project is in de Kennissynthese NIVEL en in de Evaluatie van het Deelprogramma Implementatie geanalyseerd op de toepassing van de resultaten.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Naleving van het programma en effectmeting in de praktijk

In 2010 is de richtlijn voor diagnostiek van patiënten met slokdarmcarcinoom aangepast. In de richtlijn wordt het belang van centralisatie van de diagnostiek voor stadiëring slokdarmcarcinoom nu erkend.

Verspreiding van het programma

Er is een Clinical Management Team vanuit het Integraal Kankercentrum Noord-Oost Nederland samengesteld dat zich richt op het maken van definitieve afspraken tussen ziekenhuizen in de regio met betrekking tot diagnostiek en behandeling.

Succesfactoren

Het succes van deze studie komt voort uit het feit dat het binnen een bestaand netwerk uitgevoerd werd. Er was veel draagvlak voor de studie; ziekenhuizen hadden al getekend voor betere zorg.

Kostenbesparing

Door het centraliseren van de diagnostiek en de behandeling (onnodige chirurgie) van patiënten met slokdarmkanker kan er landelijk 1.4 miljoen per jaar bespaard worden.