Frequency of opportunistic pathogens in Covid-19 and their impact on clinical outcome

Een infectie veroorzaakt door herpesvirussen of de schimmel Aspergillus in de long kunnen voorkomen bij patiënten met ernstig COVID-19. Het blijft onduidelijk hoe vaak dit voorkomt en of dit invloed heeft op de ernst van de ziekte.

Doel

Doel van deze studie is om te onderzoeken hoe vaak een infectie met herpesvirussen of de schimmel Aspergillus voorkomt bij ernstig COVID-19, en of dit invloed heeft op de ernst van de ziekte.

Onderzoeksopzet

Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van ernstig COVID-19 is een schadelijke ontstekingsreactie. In de pandemie werd bekend dat remming van deze ontstekingsreactie gunstig was voor patiënten met ernstig COVID-19. Het risico van deze behandelingen is dat er mogelijk een verhoogde vatbaarheid ontstaat voor herpesinfecties en schimmelinfecties. Middels dit onderzoek willen we antwoord krijgen op hoe vaak een infectie met herpesvirussen of de schimmel Aspergillus voorkomt bij ernstig COVID-19 en of dit invloed heeft op de ernst van de ziekte. Deze uitkomsten zijn nodig om vervolgens te kunnen onderzoeken of het behandelen van deze infecties bij patiënten met COVID-19 zinvol is.

Context

Dit onderzoek is één van de 11 studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Uitvoerende partijen

Radboudumc, Amsterdam UMC – locatie AMC, Erasmus MC

Meer informatie

Hoofdaanvrager: F.L. van de Veerdonk (Radboudumc)
Projectleider en penvoerder: P.E. Verweij (Radboudumc)

Subjects

Features

Project number:
10430102110011
Duration: 94%
Duration: 94 %
2022
2024
Part of programme:
Project lead and secretary:
prof. dr. P.E. Verweij
Responsible organisation:
Radboud Universitair Medisch Centrum