Update

September 2015 – dit project is in de Kennissynthese NIVEL en in de Evaluatie van het Deelprogramma Implementatie geanalyseerd op de toepassing van de resultaten.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Naleving van het programma en effectmeting in de praktijk

In de studie zijn twee implementatiestrategieën voor de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) Richtlijn handhygiëne onderzocht. Één strategie maakt gebruik van voorlichting en confrontatie met resultaten van metingen (SA strategie), de andere strategie speelde bovendien in op sociale processen (EX strategie). 
Zonder een implementatiestrategie was de compliance ten aanzien van de richtlijn 21%. Met de SA strategie verhoogde dit percentage naar 44%, en met de EX strategie zelfs naar 60%. Door publicatie van resultaten en door verschillende organisaties te benaderen met deze publicaties worden binnen- en buitenland gestimuleerd de implementatiestrategieën toe te passen,.

Verspreiding van het programma

Vanuit de website gewoonhandenschoon.nl is een ondersteuningspakket voor implementatie beschikbaar. Daarnaast is de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van teamgerichte verbeteractiviteiten.

Succesfactoren

Het succes van deze studie zat voornamelijk in de samenwerking met een wetenschappelijk instelling, perifere zorginstellingen, een hogeschool en de beroepsvereniging. Daarnaast was de intensieve communicatie met alle partijen een belangrijke succesfactor.

Kostenbesparing

Zowel de SA als de EX strategie hebben een positieve invloed op de handhygiëne van verpleegkundigen. Op een totale landelijke kostenpost vanwege slechte handhygiëne van €400 miljoen, kan de state of the art strategie per jaar €8.6 tot €22.4 miljoen aan besparingen opleveren. De extended strategie kan €12.1 tot €32.8 miljoen besparingen opleveren: Dit is €3.5 tot €10.4 miljoen meer dan in de state of the art strategie. De implementatiekosten van de interventies zitten in:
  • De tijd die verpleegkundigen nodig hebben voor het creëren van meer handhygiëne
  • Het verhoogde gebruik van handalcohol.
  • Afhankelijk van de gekozen strategie, maken deze implementatiekosten een kwart tot een derde van de totale kosten uit.

Features

Project number:
94517101
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2007
2010
Part of program:
Related subsidy round:
Responsible organisation:
Radboudumc