Update

Kennis over implementatie van doelmatige interventies

September 2015 – dit project is in de Evaluatie van het Deelprogramma Implementatie geanalyseerd op de toepassing van de resultaten.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Naleving van het programma en effectmeting in de praktijk

Het Tornado programma wordt bij Karakter in Nijmegen, Tiel, Arnhem en Doetinchem gebruikt. Overige GGZ jeugdinstellingen hebben hun interesse in het programma laten blijken. Dankzij het programma worden kinderen gemiddeld 72 dagen eerder behandeld dan kinderen die de gebruikelijke zorg ontvingen.

Verspreiding van het programma

Binnen Karakter worden de resultaten van dit onderzoek verspreid via intranet. De e-learning cursus van het programma wordt gebruikt tijdens het academisch uur bij het Karakter Universitair Centrum.

Verdere ontwikkelingen

Een aantal uitkomsten uit het onderzoek naar het Tornadoprogramma zijn terug te vinden in de huisartsstandaard voor kinderen en jeugd met ADHD. Enkele uitkomsten die zijn opgenomen, zijn:

  • De noodzaak om competentie van de huisartsen te vergroten,
  • Het succes van online e-learning programma voor huisartsen
  • De plaats van de huisarts bij instellen van medicatie bij ongecompliceerde ADHD

De samenwerking tussen huisartsen, GGZ instellingen, expertisecentra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderartsen heeft geleid tot directere lijnen in de communicatie.

Succesfactoren

Factoren die tot het succes van deze studie geleid hebben zaten in de organisatiegraad van poliklinieken (is de werkdruk acceptabel, is er al een reorganisatie geweest, functioneert het secretariaat naar behoren?), de mate van interesse om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en de steun van het hogere management aan het onderzoeksteam om de inclusie van de grond te krijgen.

Kostenbesparing

Met de interventie kan €3.212,- per patiënt bespaard worden in het eerste jaar na doorverwijzing. Deze besparingen zijn inclusief medische kosten, implementatiekosten en maatschappelijke kosten. De grootste besparingen worden gedaan in de directe zorgkosten: in de controle groep zetten kinderpsychiater en kinderarts zich veel in, terwijl deze bij het Tornadoprogramma meer op de achtergrond werken en alleen voor advies worden benaderd. Landelijk kan dit tot €10,2 miljoen besparingen per jaar leiden.

Features

Project number:
171003001
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2010
2014
Part of programme:
Related funding round:
Responsible organisation:
Radboudumc