Interview met projectleider

januari 2021

Jenny de Boer is projectleider van het project 'Pegasus: Equine-assisted Therapy for therapy-resistant adolescents with autism spectrum disorders, a multiple baseline ABA-study'. Wat gaat het project onderzoeken en waarom? Op welke wijze gaat het onderzoek uitgevoerd worden? En welke resultaten hoopt ze te behalen? Op deze 3 vragen geeft zij ons antwoord.

Image

Kunt u uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

We gaan het effect van therapie met paarden onderzoeken bij 'uitbehandelde' jongeren met autisme. Een deel van de adolescenten met autisme blijft ernstige ontregelingen van emoties houden, ondanks langdurige behandeling. Zonder behandeling is er een groot risico op ernstige en chronische psychische klachten. Therapie met paarden is mogelijk effectief voor deze groep, maar goed onderzoek ontbreekt. Bij 35 adolescenten met 'therapie-resistent' autisme wordt het korte (15 weken) en lange termijn (1 jaar) effect van therapie met paarden onderzocht.

Op welke manier gaat u dat onderzoek uitvoeren?

Verschillende organisaties werken in dit project samen: Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie), Radboud Universitair Medisch Centrum, Horses &Co (zorgboerderij), de Gagelhoeve (coaching en therapie met paarden), de Keulsewegfoundation en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Voorafgaand, tijdens en na de behandeling worden 3x/week ontregelingen van emoties gemeten. Ook wordt o.a. gekeken naar symptomen van autisme, zelfbeeld en kwaliteit van leven. Middels interviews met deelnemers wordt nagegaan hoe ze de behandeling ervaren hebben en hoe deze eventueel verder kan verbeteren. De kosteneffectiviteit wordt geschat door meerdere betrokkenen rondom een adolescent te vragen wat er was gebeurt als de behandeling niet zou hebben plaatsgevonden.

Welke resultaten hoopt u te behalen?

Voor adolescenten met autisme bij wie bestaande behandelingen weinig effect hebben gehad, is het dagelijkse leven vaak zwaar. Sociale signalen worden verkeerd geïnterpreteerd, waardoor er voortdurend moeilijkheden ontstaan. Vaak hebben ze weinig/geen vrienden en een negatief zelfbeeld. Het vertrouwen in bestaande behandelingen is vaak afwezig. Echter, zonder behandeling is het risico op het ontwikkelen van ernstige andere aandoeningen groot en lukt het de adolescent vaak niet om als zelfstandige volwassene te leven. Therapie met paarden is een geheel andere behandelvorm die minder op (verbale) menselijke interactie is gericht. Veel adolescenten met autisme geven aan zich goed geholpen te voelen hierdoor. Doordat gedegen onderzoek hiernaar ontbreekt, is deze behandelvorm beperkt beschikbaar. We hopen dat dit onderzoek zal bijdragen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van therapie met paarden als behandeling voor autisme.

Features

Project number:
636310020
Duration: 66 %
Duration: 66 %
2020
2025
Part of program:
Related subsidy round:
Responsible organisation:
Karakter