Interview met projectleider

3 vragen aan Philip van Eijndhoven

januari 2021

Philip van Eijndhoven is projectleider van het project Precision Electroconvulsive therapy (PET): tackling (cost) effectiveness and patient’s perspectives. Wat gaat het project onderzoeken en waarom? Op welke wijze gaat het onderzoek uitgevoerd worden? En welke resultaten hoopt hij te behalen? Op deze 3 vragen geeft hij ons antwoord.

Image

Kunt u uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Depressie geeft een enorme belasting voor cliënten en hun familie, maar ook voor de maatschappij, wanneer de depressie langdurig en ernstig is.
Hersenstimulatie via elektroconvulsieve therapie (ECT) is een veilige en effectieve behandeling, maar wordt in Nederland weinig en mogelijk te laat toegepast.
Dit heeft meerdere oorzaken:
(1) onbekendheid van effectiviteit en positie in behandelprotocol bij cliënten, naasten en professionals,
(2) de gedachte dat ECT duurder is dan andere behandelingen en
(3) het negatieve beeld rondom ECT. Dit landelijke consortium voor elektroconvulsieve therapie wil meer kennis verzorgen om deze vraagstukken te beantwoorden.
 
De subsidie van ZonMw maakt het mogelijk om de (kosten-)effectiviteit en de bijwerkingen van ECT te onderzoeken.

Op welke manier gaat u dat onderzoek uitvoeren?

Het onderzoek zal uit 3  verschillende onderdelen bestaan, waarbij we in eerste instantie bestaande gegevens over ECT in een database willen samenbundelen om gegevens over effectiviteit van behandeling te kunnen analyseren.
Daarbij zijn we ook geïnteresseerd in de vraag  voor welke patiënten het mogelijk beter is om ECT eerder in te zetten. In de richtlijn depressie staat ECT nu als laatste stap en wij verwachten dat dit bijdraagt aan te weinig effectieve inzet van ECT.
In het tweede gedeelte worden prospectief nieuwe gegevens verzameld waarmee behandeling met ECT of medicatie direct vergeleken kan worden qua effectiviteit en kosten, waarbij we de patiënten daarna een jaar lang zullen vervolgen en terugval, bijwerkingen goed in kaart zullen brengen.In het derde onderdeel zal samen met cliënten en hun familie een informatieve website worden ontwikkeld om te ondersteunen in het beslissingsproces voor het ondergaan van deze ECT behandeling.
Dit maakt het voor patiënten en zorgverleners inzichtelijker om een keuze te maken over deze toch best ingrijpende behandeling.

Welke resultaten hoopt u te behalen?

Het uiteindelijk doel is om het negatieve beeld en de onbekendheid rondom ECT te verminderen en de kennis over (kosten-) effectiviteit en veiligheid van ECT te vergroten. Met name hopen we dat het grote therapeutisch effect van ECT beter benut kan worden voor mensen met ernstige depressies en dat de keuze voor ECT meer ingezet als een gepersonaliseerde behandelkeuze.

Features

Project number:
636310018
Duration: 66 %
Duration: 66 %
2020
2025
Part of program:
Related subsidy round:
Responsible organisation:
Amsterdam UMC Locatie VUmc