Hoe nu verder

Kostenbesparing

Per patiënt kan tussen de € 4.813,- en € 9.735,- worden bespaard. De berekening en toelichting vindt u in de pdf.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Richtlijnontwikkeling en -herziening

De onderzoeksresultaten hebben geleid tot aanpassing van de richtlijn 'Behandeling pancreastumoren'. De Landelijke Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren toetst jaarlijks de actualiteit van de richtlijn. Zo nodig zal de richtlijn tussentijds op onderdelen worden bijgesteld. Uiterlijk in 2015 zal een nieuwe multidisciplinaire werkgroep worden geïnstalleerd voor een herziene versie van de richtlijn.
De interventie galwegdrainage kan niet uit het verzekerd pakket omdat bij andere indicaties de ingreep mogelijk geïndiceerd is.

Naleving van de richtlijn en effectmeting in de praktijk

De onderzoeker is na de hoofdstudie een vervolgonderzoek in het AMC gestart naar de mate van implementatie van de projectresultaten. Op grond hiervan bleek dat de galwegdrainage nog vaak gebruikt werd. Hierbij moet aangemerkt worden dat de patiënten in het AMC vaak doorverwezen worden vanuit de periferie. Daar zijn zij al gezien door een maag-darm-leverarts (MDL arts). Deze MDL artsen zien de patiënt vaak als eerste en gebruiken voor de diagnostiek nog vaak de drainage procedure in plaats van een echo en een CT scan. Wanneer een patiënt vervolgens wordt doorverwezen naar een chirurg voor operatie, heeft deze al een stent.

De toepassing van de onderzoeksresultaten wisselt per centrum. Geschat wordt dat per centrum het weglaten van de drainage bij de specifieke patiëntengroep 20-70% is (bron: projectleider).

Centralisatie van de behandeling op het gebied van pancreasoncologie (steeds minder ingrepen worden in kleine ziekenhuizen gedaan), leidt tot betere implementatie van de studieresultaten.

Er loopt momenteel een nieuw onderzoek (Preopanc trial) waarbij patiënten met pancreaskanker met uitzaaiingen eerst chemotherapie krijgen, waarna ze een stent krijgen en geopereerd worden. Deze groep wordt vergeleken met patiënten die direct geopereerd worden.

Tevens loopt er een onderzoek naar effectiviteit van een metalen stent. De plastic stent (gebruikt in het hoofdonderzoek) geeft veel bijwerkingen.

Wie zijn aan zet

  • Beroepsgroepen: In de Dutch Pancreatic Cancer Group zijn Maag-, Darm- en Leverartsen, chirurgen en oncologen actief om de implementatie van de studieresultaten te verbeteren.
  • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft zich officieel ingeschreven voor de Campagne Verstandig Kiezen. Het onderwerp ‘galwegdrainage bij alvleeskliertumoroperatie’ wordt vermeld in het signalement Verstandig Kiezen en is geagendeerd binnen het gelijknamig Convenant.

Download het signalement Verstandig Kiezen
NB Er is nog veel onduidelijkheid over waar verantwoordelijkheden liggen omtrent naleving van richtlijnen: op microniveau (instelling / zorgprofessionals) dan wel meso-, macroniveau (systeem / wetenschappelijke vereniging). Dit zal per onderwerp verschillen. Een belangrijke rol wordt toegedacht aan netwerken en consortia.

Features

Project number:
94503015
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2003
2008
Part of program:
Related subsidy round:
Responsible organisation:
Amsterdam UMC - locatie AMC