Mobiele menu

013 Tigers

Het project 013 Tigers is gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar oud in Tilburg-Zuid. Het doel van dit project is om een nieuw beweegaanbod voor deze kinderen te creëren op Sportschool 013 via de interventie "Tigers op Recept" van het NIVM. Door meer beweegaanbod te bieden voor deze leeftijd, hopen wij te kunnen bijdragen aan het voorkomen/ aanpakken van overgewicht bij deze doelgroep. De kinderen kunnen kennismaken met dit programma via lessen op scholen en kinderopvang in de wijk. Na de kennismakingslessen kunnen kinderen gratis nog een aantal lessen op de sportschool volgen. De GGD wijkverpleegkundigen zullen kinderen die hier behoefte aan hebben ook doorverwijzen naar de sportschool. Voor de ouders/ verzorgers bieden wij samen met een zorgaanbieder in de regio kookworkshops/ proeverijen aan om ouders op een leuke manier kennis te laten maken met gezond eten+drinken. Samen met onze zorgpartners hopen wij zo een goede aanpak te introduceren die verschil gaat maken voor de doelgroep.

Verslagen


Eindverslag

In september 2018 startte het project 013 Tigers in Tilburg. Wij wilden met dit project overgewicht voorkomen bij peuters en kleuters door in te zetten op een nieuw bewegingsprogramma genaamd Tigers. Er werden 4 instructeurs opgeleid die in totaal 2075 peuters en kleuters via kennismakingslessen op scholen en kinderopvang hebben laten kennismaken met Tigers. Via de GGD werden de consultatiebureaus betrokken in dit project. Hun meerwaarde lag in het feit dat zij bij contactmomenten met ouders, problemen omtrent overwicht op tijd konden signaleren. Hierdoor waren zij in staat om ouders door te verwijzen naar de beweeglessen die wij aanboden.
In overleg met Ladies Only (voedingsdeskundige) besloten wij een kook- en beweegworkshop te organiseren voor ouders en kinderen in de wijk. De reacties hierop waren positief en wij wilden dit graag uitbreiden. Helaas is dit door corona niet verder gelukt.
Inmiddels zijn er 21 kinderen lid geworden van onze sportschool, via dit project. Sommigen betalen de contributie zelf, sommigen maken gebruik van Stichting Leergeld of de Meedoenregeling.

Met ons project '013-Tigers' gaven wij kennismakingslessen Tigers aan kleuters van 6 scholen en peuters op 3 kinderopvanglocaties. De kinderen vonden de lessen heel leuk en de leraren vonden het goed om te zien dat wij de kinderen ook nog iets leerden. Via ouder-kind lessen die wij op scholen gaven, werden de ouders meer betrokken bij de lessen. Dit is iets dat we in het tweede projectjaar verder willen uitbouwen. Door een goede samenwerking met de samenwerkingspartners weten wij elkaar goed te vinden wanneer dingen niet goed lopen. Samen zoeken we dan naar een oplossing. In het laatste deel van het eerste projectjaar hebben we gezocht naar nieuwe manieren om de doelgroep en de ouders te bereiken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007505
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Bijlsma-Smulders
Verantwoordelijke organisatie:
Sportschool 013