Mobiele menu

#040Beweegt @Oirschotsedijk

De gemeente Eindhoven wil haar inwoners meer laten sporten en bewegen in de openbare ruimte. De Oirschotsedijk is een uitgaand fietspad in Eindhoven-Noord dat zich goed lijkt te lenen voor aanvullend sportief gebruik door onder andere wielrenners, fietsers, skeeleraars, hardlopers en wandelaars, zowel door bewoners van Eindhoven(-Noord) als forensen en andere passanten.
Hiervoor is een samenhangend pakket van ontwerp en bijbehorende communicatiemaatregelen
ontwikkeld. Voor het ontwerp is eerst onderzocht wat de meest stimulerende vorm is richting de
gebruikers/passanten van de Oirschotsedijk. Daarna is getoetst bij de gemeente Eindhoven wat
haalbaar is voor een dergelijke interventie in de openbare ruimte. Hierbij bleek het onder andere
vanuit verkeersveiligheid ongewenst te zijn om op betreffende locatie ‘verticale uitingen’ (zoals
borden, banieren) te gebruiken. Het uiteindelijke ontwerp beperkt zich daarom tot uitingen op het
wegdek, die begin 2022 over een traject van 2km op het fietspad zullen worden aangebracht.
De gemeente Eindhoven heeft de intentie uitgesproken de resultaten op deze locatie te gaan
monitoren en evalueren, en op basis daarvan te beslissen over soortgelijke nudging interventies op andere fietsroutes de stad in/uit. Daarbij is het advies om tijdig afstemming op te starten met de
relevante afdelingen binnen de gemeente. Dit voorkomt zowel vertraging in het project als
werkzaamheden die met terugwerkende kracht overbodig blijken. Relevante afdelingen zijn onder
andere de afdelingen verkeer en (beheer) openbare ruimte.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001738
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Kerklaan
Verantwoordelijke organisatie:
InnoSportLab Sport & Beweeg!