Mobiele menu

1. Werkplaats ‘Meer bewegen, minder zorgen’ Zorg voor Beter

Projectomschrijving

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt het noodzakelijk dat zorginstellingen zorgen dat (dementerende) ouderen structureel voldoende preventief bewegen. IGZ heeft hiertoe bouwstenen opgesteld die het werkveld zelf kan invullen. In 2015 gaat IGZ op deze bouwstenen toetsen bij zorginstellingen. De implementatieproducten ondersteunen zorginstellingen bij het concreet maken van de IGZ bouwstenen en zijn bruikbaar voor de cliënten zelf, zorgverleners en opleiders.

Doelgroep

(Dementerende) ouderen, zorgverleners en opleiders

Doel

Cliënten die van zorgmedewerkers een stimulans krijgen om dagelijks te bewegen, vertragen niet alleen achteruitgang in hun functioneren, maar ervaren ook meer zelfredzaamheid en eigen regie. Bewegen op hoge leeftijd levert daarnaast meer spierkracht op, leidt tot een beter behoud van coördinatie en loopvermogen en leidt tot een grote afname van valrisico.

Opbrengst

Een Implementatiewijzer voor zorginstellingen om preventief bewegen bij ouderen te stimuleren

Werkwijze

Vilans en NISB ontwikkelen in deze werkplaats de Implementatiewijzer.

Producten

Titel: Starterskit
Auteur: Jolanda de Zeeuw Marco Barten Harmen Jonker
Link: http://tools.kenniscentrumsport.nl/bewegen-in-de-ouderenzorg/
Titel: Stappenplan Preventief Bewegen in de Ouderenzorg
Auteur: Jolanda de Zeeuw Marco Barten Harmen Jonker
Link: http://tools.kenniscentrumsport.nl/bewegen-in-de-ouderenzorg/
Titel: White board animatie
Auteur: Thijs van Gasteren Jolanda de Zeeuw Marco Barten Harmen Jonker
Link: http://tools.kenniscentrumsport.nl/bewegen-in-de-ouderenzorg/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vilans en NISB willen een werkplaats uitvoeren op het Kennisplein Zorg voor Beter om effectief implementatie van meer (preventief) bewegen in de intramurale ouderenzorg te bevorderen. De producten die we in deze werkplaats samen met professionals uit de praktijk ontwikkelen zijn bruikbaar voor de cliënten zelf, professionals in de zorg en ondersteuning en/of betrokken bij bij- en nascholing. In deze werkplaats ontwikkelen we samen met zorgmedewerkers en ondersteunend behandelaars in de intramurale ouderenzorg een digitale implementatiewijzer ‘Meer bewegen, minder zorgen’. Doel van de werkplaats is zorgorganisaties en zorgmedewerkers beter equiperen voor het uitvoeren van effectieve implementatie van meer bewegen. Met een meer effectieve kennisdeling in een werkplaats willen we een bijdrage leveren aan efficiënter en meer kostenbesparend werken in de zorgsector en kwaliteit van leven voor ouderen bevorderen. Om bewegingsstimulering in zorginstellingen succesvol te maken, zijn in de eigen organisatie op alle niveaus inspanningen nodig. Wanneer de stimulans alleen bij de uitvoering ligt, strandt dit mogelijk op gebrek aan borging, en wanneer de stimulans alleen vanuit het management komt, strandt dit mogelijk op gebrek aan motivatie bij de uitvoering. Daarom richten we ons met implementatiewijzer zowel op management en beleid als op uitvoerend medewerkers en teams.

Kenmerken

Projectnummer:
63300095102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F. Hardeman
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans